Vreemdelingen omzeilen Corona-maatregelen met kamp in bos. Forza Ninove eist keiharde aanpak!

Het afval werd uiteraard achtergelaten

Via het “meldpunt criminaliteit” van Forza Ninove werden ons verontrustende foto’s doorgestuurd vanuit Okegem. Sinds begin maart zijn een aantal maatregelen van kracht om het dodelijke Corona-virus de kop in te drukken. Intussen hebben de meeste mensen begrepen dat de toestand ernstig is en we ons dus best houden aan hetgeen van ons wordt verwacht.

Toch zijn er nog steeds een aantal “jongeren” die bewust hun laars lappen aan de maatregelen en andere Ninovieters in gevaar brengen. Een aantal allochtonen van Noord-Afrikaanse afkomst heeft er sinds een 14-tal dagen niet beter op gevonden om een “kamp” te installeren in een bos dat gelegen is tussen de spoorweg en de tuinen van de woningen op de Okegembaan.

Terwijl in gans Vlaanderen dagelijks mensen sterven hokten ze al 14 dagen samen in dat bos met alle kwalijke gevolgen van dien op het vlak van de volksgezondheid en het besmettingsgevaar. De omwonenden werd aangeraden om de Politie te verwittigen.

Het kamp kort nadat het werd ontdekt en deels opgeruimd

DE MAAT IS VOL!

Voor Forza Ninove is de maat vol. Dit kamp is uiteraard geen alleenstaand geval. Op het kerkplein te Ninove troepen elke avond allochtonen samen; agenten worden bespuwd en uitgedaagd; er wordt een kat en muis spelletje gespeeld met de ordediensten. Die jongeren hebben niet het minste respect voor de Ninoofse medemens en willen elke vorm van gezag ondermijnen.

Forza Ninove eist keiharde aanpak van burgemeester!

Forza Ninove stelt vast dat het stadsbestuur blijkbaar nog steeds in sensibileringsmodus zit. Het is zonneklaar dat elk weldenkend mens intussen wel weet waarom deze maatregelen worden genomen. De “jongeren” die nu wetens en willens alle regels aan hun laars lappen zijn heus niet onder de indruk van de “sensibiliseringsfilmpjes” die nu nog op de website van de stad verschijnen.

GEEN FILMPJES MAAR BOETES EN PLAATSVERBODEN!

Forza Ninove roept het stadsbestuur op om te stoppen met het te hebben over “jongeren”. Het overgrote deel van de overtreders zijn allochtonen die lak hebben aan iedere vorm van gezag. We willen dat het stadsbestuur stopt met filmpjes te publiceren, maar daarentegen overschakelt naar nultolerantie. Het is tijd voor de harde aanpak. Enkel boetes en het instellen van een plaatsverbod zal deze “jongeren” treffen. Het is hoog tijd dat het gezag wordt hersteld in onze stad. Hoog tijd voor Forza Ninove!

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...