P. Carael

Carael neemt vlucht vooruit en ontbindt vzw Ninoverend zodat hij niet voor GR hoeft te verschijnen.

Op de volgende gemeenteraad van 23 mei heb ik een interpellatie gepland waarin ik het stadsbestuur vraag om de financiering van de vzw Ninoverend stop te zetten en de voorzitter te vragen ontslag te nemen. Ook zette ik het voorstel op de agenda om de solidariteitsbijdrage voor de zelfstandigen af te schaffen. Deze was immers  rechtstreeks gelinkt aan de werking van de vzw.

Als gevolg van mijn interpellaties met betrekking tot de ontelbare statutaire, wettelijke, financiële en deontologische tekortkomingen werd door de Burgemeester getracht om het vel van de blunderende voorzitter te redden en werd er een “verbetertraject” opgelegd om aan de onregelmatigheden te remediëren.

Boekhouding nog steeds onvindbaar

Sinds december kaart ik de gebrekkige werking van de vzw aan en stelde ik vragen naar de transparantie met betrekking tot de boekhouding van de vzw. Na maanden stilzwijgen en een helse zoektocht naar deze boekhouding kondigde Pascal Carael met veel bombarie aan dat de boekhouding online was gezet.  Bij nader inzien betrof het enkel een lijst van facturen en twee rekeninguittreksels.  Van de boekhouding (voor een kleine vzw behelst dit een kas- en ontvangstenboek) was er nog steeds niets te bespeuren.

Pascal Carael ontbindt vzw en neemt vlucht vooruit

De samenwerkingsovereenkomst bepaalt dat het de bevoegdheid is van de gemeenteraad om te checken of er aan alle opgelegde maatregelen werd voldaan. Indien niet (wat het geval is aangezien de boekhouding nog steeds spoorloos is) moet de vzw verschijnen op een gemeenteraad om uitleg te geven waarna deze beslist of de overeenkomst wordt opgezegd of niet. Dit stond er dus aan te komen in juni.

Pascal heeft het lef niet om voor de gemeenteraad te verschijnen en de openlijke confrontatie aan te gaan

Ik stel vast dat de heer Pascal Carael hoog van de toren blaast in de pers maar ondertussen nog steeds op zoek is naar het kas- en ontvangstenboek.  Om de zeer pijnlijke confrontatie op de gemeenteraad te ontlopen neemt de heer Carael nu de vlucht vooruit en zet hij de samenwerkingsovereenkomst met de stad stop. Ik betreur dat de heer Carael deze confrontatie in alle openheid niet durft aan te gaan. Zijn woorden in de pers staan in schril contrast met zijn daden. Ik ben in ieder geval klaar om volgende week de leugens van de heer Carael één voor één te weerleggen en zal dat trouwens ook doen tijdens mijn interpellatie.

Forza Ninove wil dat de stad het heft in eigen handen neemt om de middenstand te ondersteunen

Ik zal op de komende gemeenteraad pleiten om de regie van de ondersteunende activiteiten ten behoeve van onze Ninoofse handelaars in eigen handen te nemen. Handelaars hebben genoeg werk met het runnen van hun zaak en staan inderdaad niet te springen om er nog allerhande taken bij te nemen. Dat is een taak voor de stad die moet zorgen voor de personele, administratieve, logistieke en financiële ondersteuning van onze handelaars, in samenspraak met de middenstandsraad.

P. Carael- J. Wiggeleer – P. Geeroms

Forza Ninove wil afschaffing solidariteitsbijdrage: belastingverlaging!

Ik zal op de volgende gemeenteraad ook al de afschaffing van de solidariteitsbijdrage op de agenda zetten aangezien deze onlosmakelijk verbonden was met de werking van de vzw.  Forza Ninove was de enige partij die destijds tegen de solidariteitsbijdrage had gestemd omdat de Ninoofse zelfstandigen de enige doelgroep was die hun eigen dienstverlening door de stad mee moesten helpen financieren.  Dit is dan ook een belastingverlaging voor de Ninoofse zelfstandigen. Ik stel vast dat het Ninoofse stadsbestuur om nog enigszins hun gezicht te redden ook zelf de afschaffing ervan op de agenda heeft gezet.

Guy D’haeseleer

Fractieleider Forza Ninove

0495/48.36.97

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...