Speelplein Kadeeken

Voorstel om voorrang te verlenen aan kinderen van werkende ouders in ’t Kadeeken weggestemd

De voorbije gemeenteraad lag het nieuwe reglement voor de buitenschoolse kinderopvang ’t Kadeeken voor.

In het reglement dat nu ter goedkeuring voorlag, was er op geen enkele wijze sprake van een voorrangsregel voor kinderen van ouders die moeten gaan werken. Het zijn echter net de werkende ouders , die tijdens schoolvrije periodes een tekort aan opvang ondervinden. De Corona-crisis heeft nu ook aangetoond dat thuiswerk en kinderen opvangen een niet te onderschatten taak is.

Daarom deed Forza Ninove, bij monde van Vlaams Volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid Ilse Malfroot, het voorstel om de voorrangsregels aan te passen zodoende dat kindjes van ouders die werken, met voorrang in aanmerking komen voor de kinderopvang. Helaas werd dit voorstel door de meerderheid niet goedgekeurd, en blijft alles bij het oude.

Schepen Joost Arents vond het voorstel van Ilse Malfroot, om voorrang te geven aan kinderen van werkende ouders ronduit discriminerend.

Het nieuwe Vlaamse regeerakkoord 2019-2024 is echter duidelijk en vermeldt zelfs het volgende: “we evalueren de voorrangsregels en hun toepassing en zorgen voor effectieve voorrang voor kinderen van werkende ouders en ouders die een opleiding volgen in het kader van een traject naar werk.”

Van een voorrangsregel voor kinderen jonger dan 7 waar schepen Arents naar verwees, is in het huidige decreet kinderopvang zelfs geen sprake! Wederom een snelle leugen van de schepen om niet te moeten toegeven aan het constructieve voorstel van Forza Ninove.

Jammer genoeg, wegens het wegstemmen van het voorstel van Ilse Malfroot, zullen de werkende ouders opnieuw een beroep moeten op een duurder alternatief dan ’t Kadeeken.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...