Voorstel Forza Ninove om markt uit te breiden tot 50 kramen met Ninoofse handelaars goedgekeurd

UPDATE 18/06

Op de gemeenteraad van donderdag werd het voorstel van Forza Ninove om het aantal kramen op de wekelijkse markt van 40 naar de maximale capaciteit van 50 kramen op te trekken unaniem goedgekeurd. Om één en ander praktische te kunnen uitwerken is er met de schepen overeengekomen om dit uiterlijk tegen de markt van 7 juli te realiseren. Forza Ninove is blij dat de gemeenteraad het voorstel unaniem heeft goedgekeurd al hebben we natuurlijk vele weken verloren met alle financiële en economische gevolgen voor de marktkramers van dien.

Uitbreiding volledig ten gunste van de Ninoofse marktkramers

Bovendien werd ook ingegaan op de eis van Forza Ninove om de bijkomende standplaatsen volledig te laten benutten door Ninoofse marktkramers.

Wat voorafging

Onbegrijpelijke beslissing Ninoofs stadsbestuur om aantal kramen te beperken tot 40Regelrechte broodroof!

Zoals u wellicht weet heeft de Nationale Veiligheidsraad beslist om het aantal kramen op de markt te beperken tot 50. In Ninove zijn er ongeveer 120 marktkramers met een abonnement.

Het Ninoofse stadsbestuur redeneerde blijkbaar dat het economisch bloedbad onder de marktkramers nog niet groot genoeg was en dus besliste het om het aantal marktkamers te beperken tot 40! De nogal simplistische redenering dat men het aantal abonnementen gewoon heeft gedeeld door 3 raakt kant noch wal. Door de volledige capaciteit niet te benutten maakt men de economische schade voor de marktkramers nog groter.

Beslissing stadsbestuur heeft rechtstreekse invloed op het aantal bezoekers!

Aangezien uit de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad blijkt dat het maximum aantal bezoekers dat wordt toegelaten op de markt één bezoeker per 1,5 lopende meter aan het kraam bedraagt, betekent dit dus dat tientallen bezoekers minder de markt kunnen betreden. Door het extra beperken van het aantal kramen mogen er dus maar 260 personen tegelijkertijd op de markt. Begrijpe wie begrijpen kan!

Forza Ninove wil capaciteit markt volledig benutten en Ninoofse marktkramers voorrang geven!

Forza Ninove zal bij monde van Volksvertegenwoordiger en Forza Ninove-kopman Guy D’haeseleer donderdag op de gemeenteraad een voorstel ter stemming voorleggen om de capaciteit van de markt volledig te gebruiken, namelijk 50. Hierbij zou eerst de mogelijkheid worden geboden aan de 19 Ninoofse marktkramers om elke week een standplaats te krijgen op de markt. De overige plaatsen kunnen dan met een beurtrol ingevuld worden door de andere geïnteresseerde marktkramers. Is het niet normaal dat Ninoofse marktkramers die hier belasting betalen voorrang krijgen? Een gelijkaardig systeem wordt trouwens ook toegepast in Lokeren en Sint-Niklaas. Door de uitbreiding naar 50 plaatsen zou dit in de praktijk trouwens nauwelijks gevolgen hebben voor de andere marktkramers. Forza Ninove pleit er ook voor om marktkramers die in het kader van de huidige beurtrol hun kat hebben gestuurd te weren op de markt tot de Coronamaatregelen voorbij zijn.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...