Volgend stadsbestuur start met lege kassen en hoge schuldenberg

Schuld verviervoudigd  tot  65.000.000 EUR

Uit het meerjarenplan, dat in juni werd besproken, blijkt dat de vastgelegde schuld van Ninove, aan het begin van de volgende legislatuur (eind 2024), inclusief de verborgen schuld van het AGB van 15 miljoen  EUR en Solva van 5 miljoen EUR) oploopt tot niet minder dan  ongeveer 65.000.000 EUR. Dit is bijna een verviervoudiging in vergelijking met de start van de legislatuur, toen de schuld 16.735.000 EUR bedroeg.  De schuldgraad per inwoner stijgt van 513 EUR in 2018 tot 1.605 EUR per inwoner begin 2025, een toename met 213 %.

De Ninoofse Vivaldi-coalitie slaagt er niet in een gezond financieel beleid te voeren. En dit ondanks de toename van de globale inkomsten met 18 % door onder meer de verhoging van de personenbelasting (+ 30 %), de onroerende voorheffing (+ 30 %) en Diftar (+ 34 %) alsook  meevallers zoals de oversubsidiëring in verband met de Covid- en Oekraïnecrisis, de meevallende taxshift, de extra middelen uit het gemeentefonds (4 miljoen EUR) en het eenmalige supplement personenbelasting (2 miljoen EUR),.

Spijtig genoeg zal de burger de rekening betalen.

 Lege kassa: een trieste  primeur!

De stadskas lijkt meer dan ooit op een bodemloze put. Het slechtste bestuur sedert 1976. Dit desastreuze financiële beleid zal de volgende generaties treffen en legt een zware hypotheek op de toekomstige financiën en werking van de stad.

Sedert 2022  blijkt uit de rekening dat de  autofinancieringsmarge (het verschil tussen alle ontvangsten en alle uitgaven) voor het eerst sedert de fusie van 1976 een negatief saldo vertoont. Concreet betekent dit dat deze meerderheid er sinds 2022 niet meer in slaagt om met alle ontvangsten haar uitgaven (werking, personeel, leningen ) te betalen. Een primeur voor Ninove en uniek sedert de fusie van 1976.

Alles opgesoupeerd

Het overschot van ongeveer 3.5 miljoen EUR begin 2018 is aan het einde van deze legislatuur  volledig opgesoupeerd. Tijdens de periode 2018-2022 daalde het eigen vermogen van de stad met  13 %. Begin 2025 zal het financieel werkingsbudget eindigen met een tekort van  750.000 EUR.  Dit ongecontroleerde, onorthodoxe en onhaalbare financiële beleid dreigt de Ninovieters zuur op te breken. 

Rudy Corijn, Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...