Verkeersinfarct Ninove : gebrekkige communicatie veroorzaakt totale chaos!

Verkeersinfarct Ninove  : chaos regeert !

De huidige wegenwerken in Ninove-centrum leiden momenteel tot enorme verkeersproblemen en een grote chaos. Ninove Centrum is nagenoeg volledig onderbroken, met de Graanmarkt en de Dreefstraat als kritieke punten.

Dat wegenwerken hinder met zich mee brengen is normaal. Het komt er echter op aan om deze hinder voor de middenstanders en haar klanten tot een minimum te beperken.

Het is dan ook onbegrijpelijk dat de bevoegde Schepen van Mobiliteit, Wouter Van de Winkel,  nalaat om de nodige omleidingen te voorzien en die vooral goed aan te duiden.

Nergens in de stad, zijn borden met ‘omleiding’ voorzien om de Ninovieters en bezoekers van buiten Ninove ter plekke te begeleiden. De voorbije dagen was ik getuige van ontelbare gevaarlijke situaties.

Deze week was zelfs de Weggevoerdenstraat plots niet langer toegankelijk, komende van de Dreefstraat. Dit werd jammer genoeg niet aangeduid ter hoogte van de Stationsstraat, waardoor vele automobilisten toch richting Weggevoerdenstraat bleven rijden, doch zich ter hoogte van de spoorwegovergang dienden te keren, dit in volle ochtendspits.

Dit leidde tot zeer gevaarlijke toestanden voor fietsers, voetgangers en auto’s.  We stellen vast dat vele vrachtwagens in de binnenstad ronddolen bij gebrek aan een duidelijke aanduiding van alternatieve routes.

Dat de communicatie in deze stad een lachertje is, mochten we  in andere dossiers al ervaren. Het communicatiebeleid is nauwelijks die naam waardig.

Ik zal de bevoegde Schepen hier dan ook over ondervragen op de komende gemeenteraad en hem aanzetten tot actie. Men kan zich immers niet inbeelden dat de huidige chaos zou blijven voortduren gedurende de hele periode van wegenwerken.

Ilse Malfroot

Gemeenteraadslid Forza Ninove

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...