Tewerkstellingsgraad Oekraïners in Ninove.

Op nationaal niveau blijkt dat er van de 17.000 Oekraïners die in het land verblijven én onder de categorie ‘actieve beroepsleeftijd’ vallen (18-65 jaar) 23% aan de slag is. Zo blijkt uit cijfers van de VDAB. Omdat het aantal werkende Oekraïners zo gering is, roept minister Brouns de lokale besturen op om de Oekraïners in te schrijven bij VDAB. Ter vergelijking: In Nederland werkt ongeveer 80% van de verblijvende Oekraïners. Ilse Malfroot, Vlaams volksvertegenwoordiger en Ninoofs gemeenteraadslid, was benieuwd naar de tewerkstelling van Oekraïners die in Ninove verblijven.

Uit het antwoord op een schriftelijke vraag blijkt dat er momenteel (tot en met februari 2023) 83 Oekraïners op actieve beroepsleeftijd in Ninove verblijven. Van die 83 personen zijn er welgeteld 13 aan het werk. (Dit is 15%) In vergelijking scoort Ninove dus 8 tot 10% slechter dan het landelijke cijfer.

Van deze 83 blijkt dat er na 1 maart 2023 precies 26 Oekraïners ingeschreven staan bij de VDAB. Van die 26 zijn er 3 die gewerkt hebben maar opnieuw werkzoekend werden. 52 personen zijn aangemeld voor het volgen van Nederlandse les.

Momenteel zijn er 43 dossiers (dus mogelijk voor meerdere personen) die het steun-equivalent leefloon ontvangen. In 2022 werd voor meer dan 304.000 euro uitbetaald aan leefloon aan Oekraïners.

Ik begrijp wel dat het activeren van Oekraïense vluchtelingen niet zo evident is, zegt Ilse Malfroot. Ze krijgen een leefloon, dus de motivatie en de nood om te gaan werken is niet altijd even groot. Bovendien zijn de Oekraïense vluchtelingen vaak vrouwen die soms kleine kinderen hebben, en geen Nederlands spreken. Maar die drempels zijn er in Nederland ook. Ik stel dus voor dat de VDAB eens in Nederland gaat kijken en nagaat waarom de Nederlandse aanpak meer vruchten afwerpt. Rekening houdende met de enorme personeelstekorten in Vlaanderen, telt elke werkkracht.

Ik roep de OCMW-voorzitter Veerle Cosyns op om vanuit het OCMW nog meer Oekraïners toe te leiden naar de VDAB. De VDAB zou samen met de lokale besturen meer moeten inzetten op activering en wijzen op IBO (Individuele Beroepsopleiding) en werkaanbiedingen mét taalondersteuning. Het lokaal bestuur en VDAB zouden samen met de uitzendsector een tand moeten bijsteken om meer Oekraïense vluchtelingen naar de vele openstaande vacatures te leiden. Om maar lukraak twee sectoren te noemen (maar er zijn er véél meer!) bijvoorbeeld de dienstenchequesector of voor ondersteunende diensten in de kinderopvang.

Dit wordt ongetwijfeld vervolgd tijdens de volgende gemeenteraad.

Ilse Malfroot

Vlaams volksvertegenwoordiger
Gemeenteraadslid Ninove

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...