Tania De Jonge “regeert” als vrouwelijke Erdogan op stadhuis. Personeel trekt aan de noodrem.

Inhoud brief Management-Team ongezien

Forza Ninove kwam via een gunstige wind in het bezit van een schrijven van het Management Team van de stad Ninove aan het Schepencollege.  De inhoud van deze brief is ronduit onrustwekkend en nooit gezien in onze stad.  De topambtenaren van de stad en OCMW hebben het ronduit over  “een gebrek aan consequent HRM-beleid, faalangst, verlamming naderende uitval en motivatieproblemen”.

Verder heeft men het over “gebrek aan vertrouwen”, “repressief optreden en intimidaties door leden van het schepencollege”. Ook het gebrek aan loyauteit, respect en vertrouwen wordt aangehaald. Vooraleer topambtenaren dergelijke noodkreet slaken, moet de toestand stilaan dramatisch zijn.  Dit is dan ook een absoluut trieste primeur in de Ninoofse politieke geschiedenis.

Tania De Jonge :  schoolvoorbeeld van oude politieke cultuur

De inhoud van de brief is onrustwekkend en bevestigt de geruchten dat er, sinds het aantreden van Tania De Jonge als burgemeester, als het ware een schrikbewind wordt gevoerd op het Ninoofse stadhuis.  Ze gedraagt zich als de vrouwelijke Erdogan van Ninove, waarbij iedereen die niet kritiekloos meedraait in haar beleid van vriendjes- en achterkamerpolitiek, onder druk wordt gezet en respectloos wordt behandeld.  Iedereen herinnert zich nog hoe mevrouw De Jonge rechtsreeks tussenkwam bij leden van een examencommissie om bepaalde vriendjes te bevoordelen. De volledig jury nam hierbij ontslag omdat ze niet langer op een objectieve manier hun werk konden uitvoeren. Wie dacht dat deze uitwassen van de oude politieke cultuur verdwenen waren, heeft het verkeerd voor.

Forza Ninove vraagt samenroeping deontologische commissie

De tijd van de oude politieke cultuur is méér dan ooit terug op het Ninoofse stadhuis. Forza Ninove wil daar paal en perk aan stellen en eist klaarheid over deze onrustwekkende brief.  We zullen vragen om de deontologische commissie samen te roepen om deze zaak tot op het bot te onderzoeken.

Guy D’haeseleer

Fractieleider Forza Ninove

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...