Voorstel van Forza Ninove om mantelzorgpremie uit te breiden weggestemd.

Dat extra zorg veel geld kost, is voor velen geen geheim. Om die reden kent de stad Ninove een mantelzorgpremie toe aan mantelzorgers van inwonende zorgbehoevende ouderen.