Forza Ninove zorgt voor sociale voordelen voor 280 vrijwillige brandweerlui.

In december 2020 keurde de gemeenteraad van Ninove de aansluiting goed bij de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale besturen in Vlaanderen (GSD-V). Deze organisatie zorgt ervoor dat onder andere het stadspersoneel kan genieten van een uitgebreide reeks sociale voordelen. Dezelfde voordelen gelden ook voor het beroepspersoneel van de Hulpverleningszone Zuid-Oost, zeg...