Stadsbestuur zegt NEEN tegen wekelijkse huisvuilophaling en ophaling incontinentiemateriaal!

Op de gemeenteraad van september 2016 deed Forza Ninove – gemeenteraadslid Ilse Malfroot het voorstel om ILVA wekelijks het huisvuil te laten ophalen, zoals ook in Halle en Dilbeek het geval is. Indien dit niet mogelijk bleek kon Ilse Malfroot zich in ondergeschikte orde nog vinden in een wekelijkse ophaling gedurende de zomermaanden. Zij vroeg tevens een oplossing voor personen die incontinentiemateriaal verbruiken.  De vertegenwoordiger van de stad in de Raad van Bestuur van ILVA, Michel Casteur, ging dit voorleggen aan ILVA.

Tijdens de gemeenteraad van april jl. , informeerde Ilse Malfroot naar de stand van zaken.

Jammer genoeg moesten we vaststellen dat de stad de vraag nooit formeel had gesteld aan ILVA. De vraag kwam nooit op de agenda van de Raad van Bestuur, noch op die van het directiecomité!

Sterker nog, Schepen van Leefmilieu, Wouter Van De Winkel, noemde het voorstel onnodig, te duur en te populistisch.

Wij blijven er echter van overtuigd dat de stad moet inspelen op het feit dat er steeds meer appartementen en kleinere woningen worden gebouwd, waar minder plaats is voor het stockeren van huisvuilafval.  Forza Ninove wil hier dan ook een oplossing voor bieden!

Toen Ilse Malfroot de problematiek nogmaals aankaartte en op het njet van het stadsbestuur stootte, stelde ze voor om tenminste te voorzien in containers (bovengrondse en/of ondergrondse), waar mensen hun huisvuilzak kunnen in deponeren.  Schepen Vande Winkel meldde dat ook hiervoor GEEN draagvlak was binnen de intercommunale en de andere gemeenten die zijn aangesloten zijn bij ILVA, onder wie Aalst, Denderleeuw, Geraardsbergen, Galmaarden….     De uitleg van de stad is dat dergelijk voorstel door alle leden van de intercommunale moet gedragen worden, en dat dit voor mijn voorstel niet het geval bleek.  Het is natuurlijk niet mogelijk om een draagvlak te creëren als je het voorstel zelfs niet op de agenda zet.

De leugens van Vande Winkel 

Tot onze grote verbazing stellen we echter vast dat men in Aalst wel degelijk gebruik maakt van containers. Schepen Vande Winkel kletst dus ook in dit dossier uit zijn nek en is helemaal niet geïnteresseerd in deze problematiek. Hiermee is nogmaals duidelijk geworden dat we er binnen de intercommunale bijlopen voor spek en bonen, niettegenstaande we de tweede grootste stad zijn.

Dit dossier maakt nogmaals duidelijk dat er werk aan de winkel is in onze stad.  Hoog tijd voor een ander en beter bestuur!

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...