Stadsbestuur maakt binnenstad onleefbaar voor onze handelaars en bewoners – Ideeën schepen Triest complete waanzin

Ideeën schepen Triest complete waanzin

 Stadsbestuur maakt binnenstad onleefbaar voor onze handelaars en bewoners

Forza Ninove nam met grote verbazing kennis van de ideeën die Schepen van Middenstand Triest vandaag lanceerde in de media.

We lezen o.a. : “we overwegen om in de handelskern een parkeerverbod in te voeren tijdens de winkeluren en op zaterdag. Ook voor mensen met een bewonerskaart. Zo willen we het tekort aan parkeerplaatsen beperken.”

Dit is te gek voor woorden! Dit impliceert immers dat er een volledig parkeerverbod zou gelden tijdens voormelde uren. Dit is niet meer of minder dan de definitieve doodsteek voor de lokale middenstand.  Het heeft hetzelfde effect als een verkeersvrije binnenstad.  Dit is complete waanzin. Het betekent ook dat mensen sterk worden ontmoedigd om nog in de stad te komen wonen. Men jaagt de mensen gewoon weg uit de stad. Wil deze coalitie van Ninove een spookstad maken?

Extra gratis parkings en gratis parkeren van 15 naar 30 minuten !

Forza Ninove vindt dit onaanvaardbaar. Wij zijn tegen de schrapping van ook maar één parkeerplaats, gezien het acute gebrek aan parkeerplaatsen op dit moment.  Integendeel, Forza Ninove wil meer mensen naar de stad lokken door de realisatie van extra locaties waar gratis parkeren mogelijk is. Zo kan er bijvoorbeeld aan de Mallaard of de huidige OCMW-site een parkeertoren gecreëerd worden waar gratis parkeren mogelijk is. Het huidige systeem van betaald parkeren, dat deze legislatuur nog sterk werd uitgebreid, is immers niet meer of minder dan een slinkse manier om de Ninovieter geld uit de zakken te halen. Tussen 2011 en 2015 is de opbrengst voor de stad van het betaald parkeren gestegen met maar liefst 150%.  Dit heeft niets meer te maken met een betere mobiliteit of een oplossing voor de parkeerproblematiek, maar pure geldklopperij.

Forza Ninove zal ook voorstellen om de duurtijd van het gratis parkeren uit te breiden van een kwartier naar een half uur. Het gratis kwartier is immers absoluut onvoldoende om snel een boodschap te doen, zonder het risico te lopen een parkeerboete onder de ruitenwisser te vinden. Men jaagt op deze manier kopers weg uit onze stad i.p.v. ze aan te trekken.

Een aantal andere voorstellen van de Schepen, zoals het sms-parkeren en het ondernemersloket zijn voorstellen die zijn overgenomen van Forza Ninove. doch die dode letter blijven.  Forza Ninove laakt dan ook het gebrek aan daadkracht van de Schepen.

Forza Ninove vraagt de schepen om te stoppen met zijn profileringsdrang en het lanceren van dwaze ideeën die de doodsteek betekenen voor onze middenstand.

Forza Ninove zal blijven actie voeren tegen de uitvoering van dergelijke nefaste voorstellen.

 

Guy D’haeseleer                                                                       Werner Somers

Gemeenteraadslid                                                                    Gemeenteraadslid

Fractieleider Forza Ninove                                                      Forza Ninove

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...