Stad Ninove voorziet geen financiële steun aan de verplicht gesloten handels- en horecazaken.

Het stadsbestuur heeft er tijdens de eerste lockdown bewust voor gekozen om geen rechtstreekse financiële steun te verlenen aan de getroffen sectoren zoals de verplicht gesloten horeca- en handelszaken. Het stadsbestuur koos daarentegen voor een compensatie in een ‘corona waardebon van 25 euro’ die door elk gezin vrij te besteden was, en maakte hiervoor 423.000 euro vrij.

Uiteraard hebben we dit initiatief gesteund, hoewel we de vrees hadden dat de opbrengst onevenredig verdeeld zou zijn, en voor bepaalde handelaars zelfs verwaarloosbaar, aldus Ilse Malfroot.

Om die reden vroeg zij tijdens de gemeenteraad van 24/11 naar het bedrag dat uiteindelijk werd besteed door de Ninovieters, én de sectoren waar de bon werd besteed.

Uit het antwoord van schepen Triest bleek dat 316.000 euro effectief werd besteed aan de coronabon. Bijgevolg is er een overschot van 107.000 euro. De bedenking over de onevenredige verdeling, bleek terecht, wanneer we nu de cijfers over het bestedingspatroon analyseren. De bons werden besteed in de volgende sectoren:

Food36%
Non-food32%
Horeca19%
Zorg9%
Verzorging5%

De belangrijkste conclusie die we kunnen trekken, is dat de zwaarst getroffen sectoren, zijnde de sectoren Verzorging (parfumerie, schoonheidszorgen, wellness, kapsalons…) Zorg, en Horeca, het minste coronabons hebben geïnd.

De sector die open gebleven is, tijdens de eerste en de tweede lockdown, zijnde de voedingssector, heeft het meeste coronabons ontvangen.

Forza Ninove – gemeenteraadslid Ilse Malfroot heeft ter zitting een motie ingediend met het verzoek om de resterende 107.000 integraal te verdelen onder deze sectoren (cafés, restaurants, kappers, kledingwinkels, handelszaken…) die nu een 2e keer verplicht gesloten zijn, zodat die nu wel een rechtstreekse financiële compensatie krijgen.

Helaas werd dit voorstel door de Open VLD-Samen-CD&V-Joost Arents coalitie opnieuw weggestemd.

De verplicht gesloten sectoren hebben het nu bijzonder moeilijk. Forza Ninove vreest dat er een vloed aan faillissementen zal volgen, dat de leegstand zal toenemen en dat meer en meer ondernemers mentaal en financieële problemen zullen hebben om te heropenen.

Forza Ninove betreurt dan ook dat het stadsbestuur ook deze keer niet de kaart trekt van de zelfstandigen die zwaar inkomstenverlies lijden omwille van de coronacrisis.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...