Sluikstorten: Een succesverhaal! (tot grote ergernis van de Ninovieter).

Elke dag dumpen mensen minstens 157 kilogram afval in Ninoofse grachten, beemden, velden en bosjes. Dat blijkt uit cijfers die gemeenteraadslid Ilse Malfroot (Forza Ninove) opvroeg bij de stadsdiensten.
Het totaal van uitgeschreven en/of geïnde boetes is nog niet bekend omdat de inningsprocedure tot 6 maanden kan uitlopen.

Ninoofse stadsdiensten

Vorig jaar haalden Ninoofse stadsarbeiders maar liefst 57,5 Ton (!) zwerfvuil op. We moeten hierbij de bedenking maken dat het werkelijke volume verzameld zwerfvuil (van blikjes, sigarettenpeuken tot hele salons, kasten en matrassen) de teller nog enkele niveaus hoger zal stuwen. Denkt u maar aan de Ninoofse zwerfvuiljagers die op regelmatige basis hun ‘ronde’ doen om Ninove toch wel een beetje propere indruk te geven of toonbaar te maken en gelijktijdig de natuur een steuntje in de rug te geven. Idealisme heet dat! ; occasionele groepen (klassen, jeugdbewegingen, …) die in het kader van een of ander project de handen uit de mouwen steken en de theoretische les of het thema aan de praktijk toetsen. Engagement noem ik dat!

Zwerfvuil-idealisten

Aanvankelijk vrijwilligers bij bosjes, maar omwille van aard van de zwerfvuilacties -waarbij vastgesteld wordt dat de inspanningen niet lonend werken en niet resulteren in minder zwerfvuil maar juist in méér gedumpt afval- zien ook die geëngageerde idealisten het einde van de tunnel steeds kleiner worden. Het enthousiasme en inzet zakte tot op heden bij tallozen tot een niveau onder hun schoenzolen waardoor ze hun geleverde inspanningen zorgvuldig wegstopten in het laatje ‘Sisyfusarbeid’ en vervolgens hun Pijp aan Maarten gaven. (Een tijdje later bezweek Maarten aan de gevolgen van longkanker wegens té veel ‘pijpen’)

De straf van Sisyfus

(Sisyfus moest als straf van de goden een zeer zware steen de berg opduwen maar ’s nachts rolde die kanjer opnieuw naar beneden en onze vriend kon herbeginnen).

Ook het bedrijf SOGA haalt zwerfvuil op. En ja, het stond in de sterren geschreven dat de reorganisatie van de huisvuilophaling (uitgerold door ILvA per 1 juni 2021) het fenomeen ‘zwerfvuil’ zou doen toenemen enkel en alleen al door de forse stijging van de huisvuilophalingskost. Het naïeve uitgangspunt van ILvA was: ‘Hoe meer afval je aanbiedt des te meer je zal moeten betalen’ ook verkocht aan de goegemeente als: ‘De vervuiler betaalt’.

Parodie op de eerste maanlanding in 1969: ‘This is a small step for (a) man, but a giant leap for mankind(Neil Armstrong)


En dat is het hem juist: hoe méér je AANBIEDT! En dat hebben snoodaards zeer goed begrepen. Hoe minder we dus aanbieden hoe goedkoper het wordt en …. het afval in de gracht, het bosje (in eigen of andere) gemeente, te velde in de beek kieperen is zelfs helemaal gratis! Met andere woorden: de werkelijke VERVUILER betaalt juist NIKS! De brave burger-belastingbetaler daarentegen draait nog maar eens op voor de kosten!
Oh pijnlijke ironie der miscommunicatie ende kortzichtigheid door Ued. Weledelgestrenge Hooggeboren en nog hoger gevallen edelen der gouw ‘Land van Aelst’. Doe piëteit en klop driewerf uiterst devoot op de borst luid om vergeving en aflaten verzoekende, uitroepende: ‘Mea culpa, mea culpa mea maxima culpa’

Lees verder op deze webpagina

(We verwijzen hierbij naar ons artikel ‘Dif-tar wordt Gif-tar’ van juni 2021 waar de lezer een gedetailleerde berekening vindt van de aangekondigde prijsstijgingen en tot welke nare gevolgen het nieuwe systeem zou kunnen leiden.)

De maatschappelijke kost op basis van het gehanteerde tarief dat aan ILvA in 2021 (per Ton) werd betaald bedraagt zo’n 6500 €, exclusief de kostprijs aan het aantal ingezette personeelsleden en hun gezamenlijke loonmassa. Rekent u even mee? 6.500€ /Ton en 57,5 ton DOOR DE STADSDIENSTEN verzamend zwerfvuil levert een kostprijs op van (tenzij mijn rekenmachientje ’tilt’ slaat) het luttele bedrag op van 373.750 €, exclusief personeelskosten! Ah ja hé meneer. Hallo kroket! Met andere woorden: ILvA passeert sinds juni 2021 twee keer langs de kassa. Eén keer via de brave burger en een tweede keer bij Stad Ninove die voor het opgehaalde zwerfvuil afdokt van door snoodaards gekozen ‘alternatieve route’! Exquis (maar helaas abject bevonden) financieel plan als je het mij vraagt. Maar dat de kassa rinkelt bij ILvA als nooit tevoren, daar mag je donder op zeggen.

In 2021 werden 86 dossiers voor sluikstorten opgemaakt (in 2022 gedaald(!) tot 69). Jawel meneer!
Sluikstorten veroorzaakt bij 45% van de inwoners ergernis (bron: burgerbevraging van 24 februari tot 31 maart 2022). In 2022 werden 50 GAS-boetes uitgeschreven. 5 door de politie en 45 door de stedelijk-gemachtigden. De politie stelde 19 P.V.’s op. Ofwel het totaal van die 69 vóórnoemde dossiers van 2022. Dit zijn er dus 17 minder dan in 2021. In 2 gevallen werden plegers op heterdaad betrapt via camerabewaking en 41 identificaties door het doorzoeken van de gedumpte zak(k)en. Forza Ninove zal dit dossier blijven opvolgen bij monde van Ilse Malfroot, die er de eerstvolgende Gemeenteraad (20 maart 2023) zal over interpelleren.

Wordt vervolgd …

Ilse Malfroot

Volksvertegenwoordiger
Gemeenteraadslid

Dirk Van Herreweghe
Hoofdredacteur

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...