Shop &Go-zone in de Pamelstraat is eindelijk in zicht!

Reeds meerdere keren stelde Ilse Malfroot, Vlaams volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid de vraag om te voorzien in Shop & Go plaatsen in de Pamelstraat te Ninove, ter hoogte van Bakkerij Kathy. Deze vraag kaderde in een uitbreiding van het aantal Shop & Go plaatsen in meerdere Ninoofse gebieden, ondermeer in de Weggevoerdenstraat, en andere drukke straten waar weinig ‘gratis kortparkeergelegenheid’ is. Helaas wordt dit project door het stadsbestuur steeds op de lange baan geschoven omwille van allerlei problemen met parkeersensoren, zo meldt men. Omwille van het dossier met de sensoren, werd tijdens de gemeenteraad in november 2019, door toenmalig schepen Casteur, beloofd om te voorzien in een tijdelijke oplossing, in de Pamelstraat om aldaar de parkeerdruk op te vangen. Anno 1 jaar later, is de tijdelijke parkeeroplossing er nog steeds niet!

Het was aan schepen Triest om deze tijdelijke oplossing uit te voeren. Helaas werd deze opdracht door de bevoegde schepen nog niet uitgevoerd.

Tijdens de laatste gemeenteraad van september, verklaarde huidig bevoegd schepen Triest de volle verantwoordelijkheid op zich te nemen voor het niet uitvoeren van de beslissing. Hij beloofde een snelle uitvoering van tijdelijke parkeerplaatsen in de Pamelstraat.

Laat ons hopen dat er aan deze slechte roman, snel een einde komt, en dat schepen Triest deze keer wel zijn belofte uitvoert!

Ilse Malfroot

Vlaams volksvertegenwoordiger

Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...