Schepencollege Ninove laat de Ninoofse ondernemers in de steek

Vorige donderdag tijdens de gemeenteraad, werd het Ninoofse stadsbestuur, door Vlaams Volksvertegenwoordiger Ilse Malfroot, ondervraagd over de geplande steunmaatregelen (financiële tegemoetkoming voor de middenstanders).

Het is geen geheim meer dat de coronacrisis iedereen treft, zowel de burgers, maar ook alle zelfstandigen en in het bijzonder de horeca. De Vlaamse en federale regering heeft al een aantal steunmaatregelen voorzien. Helaas, zal dit niet voldoende zijn om de sector recht te houden.

Vorige donderdag, tijdens de gemeenteraad die u live kon volgen, verklaarden schepenen Triest en Coppens, op vragen van Ilse Malfroot dat de stad Ninove momenteel geen financiële steunmaatregelen voorziet voor de zelfstandigen, laat staan voor de horeca. Ze willen niet ‘blind met geld smijten’ zoals schepen Alain Triest dat  noemt, maar verantwoord investeren. 

Zodoende blijft de Ninoofse middenstand in de problemen zitten, omdat het stadsbestuur maar blijft talmen, en pas na de coronacrisis zal voorzien in een financiële compensatie.  De facturen blijven binnenkomen, de energiekosten blijven, de huur moet betaald worden, de stock en de investeringen moeten afbetaald worden, kortom de kosten lopen hoog op, maar de inkomsten zijn voor velen NUL, en voor anderen een fractie van de normale omzet.

Voor een aantal zelfstandigen, zal dit zeker voor de nodige financiële problemen zorgen, en als dit blijft duren , voor aan aantal zelfs de doodsteek.

Het college van burgemeester en schepenen is ervan overtuigd dat een financiële tegemoetkoming, niet het verschil zal maken voor de zelfstandigen uit Ninove of de deelgemeenten. Ilse Malfroot, verklaarde dat de burgemeester en schepenen nog in een winterslaap liggen, voor wat betreft de politieke acties en beslissingen aangaande de zelfstandigen, handelaars, horeca uitbaters… Gedurende het debat trachtte het college van burgemeester en schepenen de aandacht af te leiden van de kern van de zaak door een opsomming te geven van alle handelingen die door het personeel en de stadsdiensten, op alle mogelijke domeinen werden uitgevoerd.

Forza Ninove erkent en prijst het stadspersoneel voor het werk dat reeds geleverd werd in deze moeilijke omstandigheden! Laat daar geen twijfel over bestaan.

Forza Ninove betreurt wel dat er na een 3 uur durend debat, door de schepenen geen antwoord werd gegeven op de vragen die door het gemeenteraadslid werden gesteld, en dat er nog steeds geen concrete maatregelen in de lucht hangen om de hardwerkende zelfstandigen uit de talrijke sectoren, uit nood te helpen. De zelfstandigen worden jammer genoeg aan hun lot overgelaten, in deze zeer onzekere tijden.

Ilse Malfroot

Vlaams Volksvertegenwoordiger

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...