Schepen Triest : Divide et impera (verdeel en heers) GR 28/06/2021

Dat de Coronacrisis diepe wonden heeft gekerfd, ook bij de Ninoofse middenstand,  is een open deur intrappen. Het toeval wil nu dat eergisteren op deze website van Forzaninove.be een artikel werd gepleegd dat precies ging over de loyauteit die de meerderheid in de Stede van Ninove betoont aan de Ninoofse middenstand. En precies 48 uur nadien zorgt de ”Triest”ige schepen van Middenstand -alweer als brokkenpiloot- met de vuile voeten vooruit de Ninoofse zelfstandigenwinkel zwaar te tackelen . Il faut le faire Alain Tristesse! Waarover gaat het deze keer? Kort door de bocht misschien, maar het stadsbestuur van Ninove, -aangevoerd door het “blauwe fabriekje”- slaagde erin om een deel van de middenstanders een oorveeg te geven van jewelste.

Bedoeling was om de noodlijdende middenstand te vergasten op een ONDERSTEUNINGSPREMIE. Een zeer goeie en lovenswaardige zaak! Uiteraard! Geen mens die daar aan twijfelt. Dergelijke voorstellen verdienen zeker “een bees van Uffra-Tanja en een bank vooruit!” Maar!… Het kan niet alle dagen feest en zondag zijn, dus besliste de meerderheid dat zelfstandigen in bijberoep of vzw’s van de “ondersteuningspremie” niet kunnen genieten. Waarom niet? Geen mens die het weet. Omdat het maar in bijberoep is of omdat de vzw’s zo rijk zijn als de zee diep is? Wie zal het zeggen? Eén ding is zeker, schepen Triest alvast niet.

Het voorstel van Raadslid Ilse Malfroot (Forza Ninove) om ALLE handelaars te includeren en elke zelfstandige op dezelfde wijze te vergoeden werd ruiterlijk weggestemd door dé partij die zich al decennialang uitroept als verdediger der zelfstandigen. Awel meneer de schepen: Mooi resultaat. Doe zo voort en in 2024 stemt nog een handvol blind-getrouwe Ninovieters je naar de donkere krochten der ondergrondse parking van het huidige OLV-ziekenhuis. (Het is er trouwens fantastisch kanovaren op de Beverbeek. Echt een aanrader!) Wat is je boodschap precies? De handelaars mogen wel de vele bijdragen die de stad “rijk” is betalen aan de stadskas, maar als het even  moeilijk gaat en je in drijfzand sukkelt, dan kent de schepen zijn lammeren niet meer.

Maar let goed op want de meerderheid was nog lang niet uitgepraat over haar “zeer sociale maatregelen”. De “Triest(ige) schepen had nog een ander lumineus idee: Vrijstelling op de gemeentelijke heffing voor de aanslagjaren 2020 en 2021. Edoch deze belastingvrijstelling zou enkel gelden voor wie minstens 6 maanden de deuren heeft moeten sluiten door de Covid-19 dictaten. Precies of de handelaars die drie, vier, of vijf maanden hun broodwinning door de neus geboord wisten -door die vermaledijde pandemische plaag- geen ondersteuning behoeven. Het amendement van Ilse Malfroot om die vrijstelling ook uit te breiden naar onder andere winkeliers, contactberoepen ( schoonheidssalons, kappers, etc..) die minder dan 6 maanden -door die financiële lockdown- niet ter Kaa’pren konden varen en in verplichte quarantaine moesten, ving bot, op last van de talloze oekazen van Jan, Piet, Joris en Corneel. Een wijde mantel van “blauw hermelijn” werd van onder het stof gehaald waardoor alle vragen en amendementen van de Forza oppositie naar de prullenmand werden verwezen. Ook hier horen we de Vivaldi-meerderheid een  Adagio zingen dat “out of key” klinkt. Bovendien ook nog in B-mol (mineur). Althans dat bleek op de gemeenteraad van maandag 28/06/2021. @ Schepen Triest: “Zeer goede voorstellen en/of beslissingen mocht iedereen over dezelfde kam geschoren worden. Velen zijn blijkbaar geroepen (om te betalen) maar weinigen uitverkoren (om te ontvangen). Dus uw voorstellen zijn: “Close but no sigar!”

Dirk Van Herreweghe
Hoofdredacteur

De stede van Ninove in al haar schoonheid. (Raf Waltniel)

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...