Ruzies in Ninoofse schepencollege lopen uit de hand. Personeel wordt speelbal. Onaanvaardbaar!

Dat de verschillende partijen in het Ninoofse schepencollege regelmatig vechtend over de straat rollen is een publiek geheim. Na de vorige gemeenteraadsverkiezingen was er even een gevoel van opluchting toen Joost Arents zijn principes overboord gooide en deze monstercoalitie aan een meerderheid hielp, in ruil voor een schepenmandaat.

Dat de loutere wil om Forza Ninove buitenspel te zetten en Guy D’haeseleer van de burgemeesterssjerp te houden een zwak bindmiddel was om deze coalitie 6 jaar lang overeind te houden, stond in de sterren geschreven.

Na de vorming van een coalitie moet er echter ook bestuurd worden en al vlug kwamen de ideologische tegenstellingen tussen Open VLD- Samen (samenraapsel van Groen- Vooruit en nog enkele restanten van de CD&V) en overloper Joost Arents al vlug aan de oppervlakte.

Elkaar vliegen afvangen en stokken in de wielen steken is blijkbaar de belangrijkste bezigheid van de leden van het stadsbestuur.

Ruzie uitgevochten tot in de notulen van het schepencollege

Wat echter ongezien is, is de vaststelling dat de ruzies nu ook hun weerslag krijgen in de notulen van het schepencollege. In de notulen van 21 maart ll. stond het volgende te lezen:

Schepen Alain Triest vraagt volgende te notuleren : hij heeft vergadering belegd met personeel, dat
geweigerd heeft daaraan deel te nemen. Schepen Vandewinkel deelt mee dat ze van hem geen
toelating gekregen hebben om aan de vergadering belegd door schepen Triest deel te nemen.”

Dat nu ook al het personeel ingezet wordt om de ruzies in het schepencollege te beslechten is ongezien. Het hoeft niet te verwonderen dat de sfeer op de verschillende diensten naar een dieptepunt is gezakt en steeds meer personeelsleden het op een lopen zetten.

Stop deze coalitie en geef de Ninovieter waar het recht op heeft!

Forza Ninove vraagt om te stoppen met deze politieke spelletjes binnen het schepencollege en de Ninovieter te geven waar het recht op geeft, namelijk een goed bestuur dat bezig is met de bekommernissen van de burger. Ninovieters hebben geen nood aan een schepencollege dat louter en alleen bezig is met het eigenbelang. De politiek in Ninove heeft een nieuw dieptepunt bereikt.

Forza Ninove telt dan ook af naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 om de Ninovieter eindelijk te geven waar het recht op heeft: een Vlaams en veilig Ninove met een daadkrachtig schepencollege dat bezig is met de problemen van de mensen en niet met het eigen postje.

Het is 5 voor 12!!

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...