Reanimatie-voorstel van Forza Ninove goedgekeurd door Gemeenteraad

Vorige week keurde de gemeenteraad het voorstel van Ilse Malfroot -Vlaams volksvertegenwoordiger en Ninoofs gemeenteraadslid- goed om leerlingen van de Ninoofse basisscholen te initiëren hoe ze de eerste hulp kunnen geven bij calamiteiten en daardoor mogelijks iemands leven te redden. De gemeenteraad zal het nodige doen om minstens in de stedelijke Ninoofse basisscholen op korte termijn deze opleiding te organiseren. Verder overleg met alle basis- en secundaire scholen zou moeten resulteren in een algemeen aanbod om dit voor alle jongeren netoverschrijdend aan te bieden.

In de basisscholen zou de klemtoon liggen op zeer primaire kennis en vaardigheden:
– hoe bel je de hulpdiensten?
– wat doe je met het slachtoffer best wél en best niet?

In het secundair onderwijs zou het echte reanimeren geïnstrueerd worden. (W.o. technieken, enz.)

Zo’n reanimatiecursus voor alle scholen is geen overbodige luxe maar eerder een noodzaak! Het is heel belangrijk dat (ook) het jonge volkje de basisvaardigheden leert om een slachtoffer te helpen.  Sportclubs, jeugdbewegingen en andere groeperingen kennen een ‘booming business’ qua aantal leden. Eerder werd al geïnvesteerd in de aankoop en opstelling van AED-toestellen. Hoe meer mensen er ook daadwerkelijk gebruik van kunnen maken is zondermeer een meerwaarde en rendementsstijging!

De eerste 6 minuten bij een hartstilstand zijn van levensbelang. Hoe sneller er dus wordt gestart met reanimeren en een AED-toestel aangelegd kan worden, hoe groter de kans op overleven. Daarom moeten ook jongeren een hartstilstand kunnen herkennen en leren reanimeren. Ook in familiaal verband kunnen de opgedane vaardigheden en kennis wel eens levensreddend zijn bij efficiënt handelen!

Forza Ninove is dan ook zeer tevreden dat dit voorstel werd goedgekeurd en binnenkort zal worden uitgewerkt. Een goede basisopleiding (ook bij de jongere generatie) en regelmatige momenten van opfrissing en herhaling lijken absoluut noodzakelijk.

Ilse Malfroot
Vlaams volksvertegenwoordiger
Gemeenteraadslid Forza Ninove

Dirk Van Herreweghe
Hoofdredacteur

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...