Forza Ninove wil gedenkplaat voor overledenen bij ontgravingen

Stad Ninove voorzag dat in 2021 door ‘plaatsgebrek’ een aantal ontgravingen in de deelgemeenten Ninove, Denderwindeke, Nederhasselt en Neigem noodzakelijk zou zijn. Normaliter zouden die ontgravingen plaatsvinden in het voorjaar van 2022. Tot nog toe gebeurde er voorlopig niets op het terrein (wat niemand écht mag verbazen nvdr) maar het onderwerp deed raadslid Rudy Corijn van Forza Ninove de hersenen spinnen.

Ooit schreef een illustere (mij) onbekende dat ‘de mens’ het enige wezen is dat zijn ‘mede-mens’ begraaft, ter aarde bestelt, kortom met een soort van spiritueel ritueel eert/ gedenkt. Herinner je de ‘Divina Comedia’ van Dante Alighieri (1265-1321) die samen met Vergilius aan de poorten van ‘De Hel’ het legendarische opschrift las: Lasciate ogni speranza, voi ch’intrate. (Laat alle hoop maar varen, gij die hier binnen komt.)    
Verder lezen we het fantastische wedervaren van de bootreis met Charon, de veerman op de rivier Acheron die de overledene langs het vagevuur en de hel kon varen mits betaling van de juiste munten die op de ogen van de overledene moesten worden gelegd (Cfr Who pays the Ferryman?). Boeiende lectuur…. Maar ik wijk af: Lasciate ogni.. 😊 Dit alles om maar te zeggen dat het onderwerp ‘begraven en ontgraven’ van alle tijden blijkt te zijn.

Charon op de rivier Archeron.

Terug naar die lugubere ‘ontgravingen’.
Het is inderdaad een realiteit dat er een probleem ontstaat naarmate de tijd vordert en dus meer mensen overlijden en begraven worden. De logica zelve! Het aantal m² begraafplaatsen is beperkt en dus moet er gehandeld worden. Liefst respectvol!

Raadslid Rudy Corijn van Forza Ninove formuleerde volgend voorstel ter zake:

  • De te ontruimen graven moeten per begraafplaats bij hoogdringendheid geïnventariseerd worden (naam/ datum geboorte/ datum overlijden)
  • Op elke te ontruimen begraafplaat zal een ‘In Memoriam’ gedenkplaat worden geplaatst. 
  • Deze gedenkplaat zal gratis worden aangeboden.

Dus kan het ‘ontgraven’ niet zondermeer gebeuren. Minstens enige ‘In Memoriam’ is absoluut vereist! In welke vorm dan ook.
Nabestaanden willen (meestal toch) iets terug vinden op de begraafplaats dat rechtstreeks verwijst naar hun geliefde overledene.  Een of andere gedenkplaat zou hierbij dienstig kunnen zijn. Bovendien moet ook rekening gehouden worden met familieleden voor wie bij het overlijden van een dierbare geen langdurige concessie betaalbaar is. Nabestaanden kunnen, zoals heden nog voorzien in het reglement, voor de prijs van 70 €, een naamplaatje kopen dat zou worden aangebracht op een (nog te plaatsen) herdenkingszuil. (Aankoopprijs voor de Stad Ninove: 10 € ! Waarom moet daar financieel gewin op gemaakt worden? nvdr)

Tenslotte:

Zoals hoger al gesuggereerd kan men een volk ‘taxeren’ aan het respect dat het toont ten opzichte van zijn overledenen.
Een ex-steenkapper wees er Dhr. Corijn op hoe kostbaar (hoe klein ook) een herinnering aan een overledene kan zijn en wees hem op de aanwezigheid van een ‘In Memoriam–gedenkplaat’ op de begraafplaats van Heldergem. Op dergelijke duurzame, geprinte gedenkplaat (géén afzonderlijke plaatjes) worden alfabetisch, naam, geboortedatum en datum overlijden vermeld.

Tenslotte, enkele toemaatjes ter ‘overpeinzing’ (en… ‘vriend’ kan je vanzelfsprekend vervangen door zoon, dochter, vader, moeder, kortom: elke geliefde)

Mijn overleden vriend
Mijn overleden vriend eer ik in gedachten.
Ik kan nu nooit meer ongeduldig op hem wachten.
Voor dié overleden vriend steek ik een kaarsje aan.
Ook voor alle andere vrienden die ooit hebben bestaan
Hiermee wil ik hen laten weten:
Jullie zijn niet hier.. maar nooit vergeten.

Of zoals Bram Vermeulen het zong:
https://youtu.be/VDstktCxYSA

En het houdt niet op. Ook Shakespaere wist in ‘Macbeth’ (aka The Scottisch Play) neer te pennen wat volgt:
Life’s but a walking shadow, a poor player,
That struts and frets his hour upon the stage,
And then is heard no more.
It is a tale. Told by an idiot, full of sound and fury,
Signifying nothing.

Title page of the play Macbeth

Dirk Van Herreweghe
Hoofdredacteur

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...