Ninoofs schepencollege verprutst bewust project Abdijsite

ONTWIKKELAARS DOEN GOUDEN ZAKEN – NINOVIETERS BETALEN DE REKENING

 

Wat voorafging…

Het aantal studies, publicaties en vergaderverslagen van de Erfgoedraad die sinds jaar en dag de cultuur-historische loftrompet schallen over de waarde van de “Abdijsite” en waarin wordt geijverd voor de opwaardering ervan, zijn niet te tellen. De gemeenteraad had dus aan de stad opdracht gegeven om die eigendom omwille van deze cultuur-historische waarde zelf aan te kopen.

In september 2014 wordt de stad Ninove echter in snelheid genomen door een Franstalige SPRL (Decor Hall) die het “huis Nijs” aan het Kerkplein 34 te Ninove (inclusief de grote achterliggende tuin aan de Kloosterweg die reikt tot aan de doorsteek onder de spoorweglijn) voor haar neus inkoopt. Jammer, maar helaas! Het kalf lijkt verdronken en van enig eerherstel valt nog maar weinig te verwachten aangezien er door een ontwikkelaar (S.A. Sorinvest) , die sterk vervlochten is (door o.a. familiebanden) met de oorspronkelijke koper, een project wordt ingediend voor het bouwen van 22 appartementen, een dozijn garageboxen en 26 parkeerplaatsen. In een poging om de meubelen een beetje te redden, worden “onderhandelingen” opgestart zodat minstens de monumentale voorgevel van de “abdijkerk” zou te bezichtigen blijven.

De onderhandelaars van de stad (van VLD – signatuur) laten Sp-a/Groen lovenswaardige verklaringen in de media afleggen met als doel de goegemeente te laten geloven dat alles in het werk zal worden gesteld om een soort van tweede Kerkplein, mét parkje en groenvoorzieningen, uit de brand te slepen bij de onderhandelingen. Het moet zowaar een groene oase van rust worden, inclusief een ontsluiting voor de zwakke weggebruiker om de drukke Weggevoerdenstraat te vermijden.

Hallo!? Iemand die het stadsplan van Ninove wat beter kent dan wauwelende Wouter met wandel-winkelfiets? Veel geblaat en weinig wol is intussen het handelsmerk van Wouter “Tegende Winckel” geworden.

Wat is het resultaat van de knoeiboel van het stadsbestuur?

– van een parkje in een groene oase is met geen vergrootglas iets te bespeuren;

– het pleintje is gereduceerd tot een soort van “brede weg” die noodzakelijk is om de brandweerwagens toegang te verschaffen tot de site in geval van brand;

– Stad Ninove draait levenslang op voor de kosten van aanleg, verlichting en onderhoud van dat zogenaamde “pleintje” zodat de toekomstige eigenaars/bewoners kosteloos kunnen genieten van de monumentale westelijke abdijkerkgevel;

– de ontwikkelaar heeft volledig zijn wil opgedrongen aan het gewillige stadsbestuur, waardoor hij, en niet de Stad, de voorwaarden bepaalde onder dewelke één en ander diende gerealiseerd te worden;

– de ontwikkelaar realiseert bovendien een ongelooflijke meerwaarde met de nieuwe plannen.

De champagnekurken zullen ongetwijfeld knallen.

Kortom, dit schepencollege heeft niet alleen bewust een historische kans laten liggen; het doet de Ninoofse belastingbetaler ook nog eens opdraaien voor een groot deel van de kosten die enkel en alleen de toekomstige eigenaars en bewoners ten goede zullen komen.

Het feit dat Schepen van Openbare Werken, Henri Evenepoel, ook nog het immo-kantoor De Burcht “runt”, zal hier waarschijnlijk niets mee te maken hebben. De vriendjes van de schepen, de zogenaamde happy-few, konden de plannen wel al inkijken in zijn immokantoor. Dit is deontologisch totaal onaanvaardbaar en is nogmaals het bewijs van de achterkamerpolitiek binnen het schepencollege. Het is duidelijk dat er totale normvervaging optreedt als dezelfde partijen té lang aan de macht blijven.

In 2018 heeft de Ninovieter een unieke kans op een grote kuis. Het is hoog tijd!

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...