FN vraagt ruimere openingsuren – afschaffing afsprakenregeling – verdere digitalisering.

Forza Ninove vraagt om de openingsuren van het stadhuis te verruimen, opnieuw zonder afspraak te werken en het aanbod via het digitaal thuisloket uit te breiden

Het regent klachten over de te beperkte openingsuren van het stadhuis, de dienstverlening op afspraak en de onbereikbaarheid van het stadspersoneel. Daarom zal Forza Ninove, bij monde van Ilse Malfroot, de burgemeester vragen opnieuw minstens 2 dagen per week te werken zonder afspraak, zodat de stadsdiensten, vooral ’s avonds en op woensdagnamiddag toegankelijker worden. Het gemeenteraadslid, zal er ook op aandringen om het aanbod van het digitaal loket uit te breiden zodat een verplaatsing naar het stadhuis voor een eenvoudige aanvraag niet vereist is, en je op een makkelijke manier digitaal bepaalde zaken kan aanvragen.

Burgers beklagen zich over het feit dat het heel moeilijk is om een afspraak in te plannen voor bvb het vernieuwen van de KidsID. Een KidsID aanvragen vereist namelijk de aanwezigheid van een ouder en het kind. Gezien de schooluren en de uren van werkende ouders, is het dan ook bijzonder moeilijk om ’s avonds tijdig samen een afspraak te kunnen inplannen. Je moet weken wachten om een geschikt moment te kunnen inplannen, een tijdje wachten op het KidsID en nadien nog eens weken wachten vooraleer je het kan gaan afhalen. Hetzelfde probleem stelt zich bijvoorbeeld ook voor het aanvragen en afhalen van een rijbewijs. Dit leidt dan ook, terecht, tot ontevredenheid bij de burgers. Zeker bij burgers die onregelmatige uren hebben zoals bvb vrachtwagenchauffeurs.  

Tot nu toe zijn de stadsdiensten enkel geopend op afspraak. In het verleden echter, konden we ook op donderdagavond zonder afspraak langskomen op het stadhuis.

Ook de telefonische dienstverlening laat soms te wensen over. Door het werken op afspraak, zijn bepaalde diensten nauwelijks bereikbaar, blijven vragen vaak onbeantwoord, of wordt er door personeelsleden niet onmiddellijk teruggebeld, wat tot de nodige frustraties leidt bij de Ninovieters.

De coronamaatregelen zijn versoepeld, thuiswerk en werken op afspraak is niet meer de norm. Een aanpassing van de openingsuren is dus aan de orde.

Forza Ninove hoopt dat de burgemeester zich flexibel opstelt en de nodige stappen onderneemt om de ontevredenheid bij de burgers aan te pakken.

Ilse Malfroot
Voorzitter Forza Ninove.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...