Open VLD-CD&V-SP.a-Groen-N-VA willen nog meer pestboetes en jagen mensen weg uit centrum!!!

Ninoofse partijen willen nog meer pestboetes en jagen mensen nog meer weg uit centrum

Dank u Open VLD-CD&V-SP.a-Groen-N-VA !!!

Wat voorafging

Vroeger was het zo dat er een mondelinge afspraak was tussen OPC (de firma die toeziet op het betalend parkeren) en de stad, dat er bij het uitschrijven van retributies (de zogenaamde parkeerboetes) een marge zou gehanteerd worden van 5 minuten bij een gratis ticket, en 15 minuten bij een betalend ticket. Dit getuigde van een menselijke aanpak wanneer mensen om één of andere reden eens een paar minuten te laat waren, en hun parkeerticket dus paar minuten was verlopen.

Gemeenteraadslid Guy D’haeseleer kaartte op de gemeenteraad reeds verschillende malen aan  dat de marges de laatste tijd niet meer gerespecteerd werden door de firma, en dat bezoekers van onze stad wiens parkeerticket slechts 1 minuut was verlopen, een boete van 15 euro kregen. De inwoners die op het OPC-kantoor gingen klagen, moesten de retributie niet betalen. De brave Ninovieter die de boete wel betaalde, was zijn geld kwijt.

Van de Winckel tegen de winkels

Wereldvreemde schepen Wouter Vande Winckel  wuifde deze kritiek weg als onzin en bevestigde tot 2 maal toe dat de afspraken met OPC wel degelijk toegepast werden, en de marges dus gehanteerd werden.

Toen Guy D’haeseleer op de gemeenteraad van 26 januari ll. deze zaak opnieuw aankaartte en meldde dat mensen nog steeds een bon onder de ruitenwisser kregen van OPC, meldde Wouter Vande Winckel ineens dat dat retributies mochten uitgeschreven worden na een marge van 5 minuten.  Hij ontkende zelfs zijn eerdere uitspraken op de gemeenteraad, die nochtans te beluisteren zijn op de geluidsband van de gemeenteraad.

Pesten van klanten wordt opgevoerd

Groot was onze verbazing toen de N-VA fractie en de SP.a-fractie prompt een voorstel indienden om de marges volledig af te schaffen, en iedereen dus vanaf de eerste minuut na het verstrijken van het  parkeerticket te beboeten. Dit voorstel werd ook door Open VLD, en CD&V gesteund, en werd dan ook goedgekeurd.

Voor alle duidelijkheid : Forza Ninove is voor het betalend parkeren zodat de weinige parkeerplaatsen in onze binnenstad niet ingenomen worden door wagens die er een ganse dag blijven staan. Maar wij pleiten voor een beetje menselijkheid. Mensen die naar Ninove komen om te winkelen en een parkeerticket betalen, moet men echter niet gaan pesten door hen een parkeerboete aan te smeren indien hun ticket 1 minuut verstreken is.  De meeste mensen betalen trouwens een ticket dat langer geldig is dan de werkelijk opgenomen parkeertijd. In dit geval krijgt men zijn geld ook niet terug.

Dit heeft niets meer te maken met een doordacht mobiliteitsbeleid, maar komt neer op geldklopperij en het wegpesten van klanten uit onze stad. Wij begrijpen dan ook niet dat alle andere partijen het de klanten nog moeilijker maken en dus rechtstreeks de middenstanders treffen.  

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...