Ook voor Meerbeekse basisschool Wonderwijzer zijn Islamitische eisen belangrijker dan dierenleed! Stop deze waanzin!

Eens te meer bereikt ons informatie over scholen die zich steeds meer schikken naar de Islamitische eisen.

Na de Halal-worsten in het Sint-Aloysiuscollege, het vervangen van het traditionele paasfeest door een lentefeest (School Kameleon),  het vervangen van kerstfeest door winterfeest; het schrappen van varkensvlees bij het schoolse middagmaal, de verplichte bezoeken aan moskeeën, is nu de Meerbeekse basisschool “De Wonderwijzer” aan de beurt.

“Om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de behoeften van onze kinderen”, konden de ouders, naar aanleiding van de schoolreis, onder de rubriek “diëten en allergieën“, aankruisen of men al dan niet Halal-voedsel wou. Men vertelt er nog bij dat de school “de regels van de bereiding zal respecteren en een attest van het slachthuis zal voorleggen“.   Dierenrechten? Dierenleed?  Nog nooit van gehoord in de Wonderwijzer?  Waarom moeten dieren nodeloos lijden omwille van achterlijke eisen van een godsdienst?  Hopelijk wordt er tijdens het schooljaar aangeleerd om respectvol met dieren om te gaan.  Maar als het over de Islam gaat, is dat blijkbaar allemaal niet meer van tel. Dan gelden andere regels; dan mogen dieren nodeloos lijden.

Forza Ninove vraagt zich af wanneer deze waanzin eindelijk zal stoppen.  

Forza Ninove beseft dat ze de enige partij is die tegen deze trend durft in te gaan, tegen de politiek-correcte stroom durft in te varen. We beseffen ook dat dit veel weerstand opwekt bij de blinde aanhangers van de multiculturele maatschappij. Wij zijn echter vastberaden om deze evolutie verder aan te klagen en te bestrijden, omdat het leidt naar vernietiging van onze Vlaamse cultuur, normen, waarden en gebruiken. Niet de nieuwkomers integreren zich in ons land, integendeel. Het zijn wijzelf die steeds weer worden verplicht om ons te schikken naar Islamitische gebruiken en eisen. Kortom, dit is de omgekeerde wereld.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...