Ontnederlandsing Ninove dramatisch! 41% ouders leerlingen school parklaan spreekt geen Nederlands. Lees hier de hallucinante cijfers.

Ninove kleurt! Zijn de Nederlandstaligen binnenkort een minderheid?

De anderstaligheid of “ontnederlandsing” van Ninove neemt in ijltempo toe. We merken het elke dag, tijdens het shoppen, op school, aan de loketten van het stadhuis, in de straat, enz…  De bezorgdheid bij de bevolking groeit, en terecht.

Hoewel door het Ninoofse stadsbestuur overal wordt gepredikt dat het in Ninove allemaal nog zo erg niet is, bewijzen de cijfers het tegendeel. Forza Ninove gemeenteraadslid Ilse Malfroot analyseerde de cijfers en kwam tot de onrustwekkende vaststelling dat Ninove alsmaar vervreemdt.

De evolutie sinds 2011 is ronduit angstwekkend en ondergraaft op een structurele manier de eigenheid van onze stad.

De cijfers

In het basisonderwijs neemt het aantal kinderen dat onderwijs loopt, en waarvan de thuistaal niet het Nederlands is, alsmaar toe. De Stedelijke Basisschool Parklaan-Seringen scheert er “hoge toppen” en is de grootste stijger. Het leerlingenaantal met een ‘anderstalige moeder’ stijgt voor deze school van 18,42% in 2011 naar 41% in 2015!   Dat is een stijging met niet minder dan 122%!  Dit wil zeggen dat méér dan 4 op de 10 leerlingen een anderstalige moeder heeft! Deze school wordt op de voet gevolgd door Basisschool De Wonderwijzer te Meerbeke waarvan 35,07% van de moeders anderstalig is! Laat deze evolutie zich nog een paar jaar verder zetten, en het aantal leerlingen waarvan de ouders Nederlands spreken wordt een minderheid!

In het middelbaar onderwijs telt het Atheneum het grootst aantal anderstaligen onder de ouders, met niet minder dan 27.19%! Deze school is koploper en grootste stijger. In de volgende statistieken vindt u de evolutie van de cijfers tussen 2011 en 2015 voor alle Ninoofse scholen.

Bron: http://www.agodi.be/cijfermateriaal-leerlingenkenmerken ‘indicator thuistaal’

Stadsbestuur en scholen werken vervreemding in de hand

Jammer genoeg wordt deze “ontnederlandsing” en vervreemding door de Ninoofse scholen verder in de hand gewerkt. Zo verscheen in de nieuwsbrief van de basisschool van het Sint-Aloysiuscollege dat er nu ook halal hotdogs te verkrijgen zijn, zodat iedereen kan mee smullen.   Vergeet ook niet dat het stadsbestuur in het verleden al besliste geen kerstbomen meer te plaatsen in de scholen om de moslims niet te choqueren; dat er in bepaalde gemeentescholen geen kruis meer mag getekend worden op de mijter van Sinterklaas; dat de hoofddoek werd toegelaten bij het personeel van het stadhuis en het OCMW; mevrouw Tania De Jonge heel fier is dat ze een moskee kon schenken aan de steeds groeiende Islamitische gemeenschap in onze stad, enz…

Waar gaat het naartoe met onze stad? Wat wordt het volgende? Verplicht 5x bidden per dag? Afschaffen van de katholieke feestdagen om andersgelovigen niet tegen de borst te stoten? Halal voeding voor iedereen?

Binnenkort opent, dankzij de actieve steun van  “burgemeester De Jonge” de moskee haar deuren in Meerbeke. Dit zal het aanzuigeffect van vreemdelingen en anderstaligen enkel en alleen maar zal versterken!

Het is andermaal duidelijk dat het volledig de verkeerde kant opgaat met onze stad. Dit stadsbestuur gooit onze identiteit, onze cultuur en onze normen en waarden te grabbel. En dit allemaal  om zoveel mogelijk stemmen van allochtonen binnen te halen.  Dat men hiermee onze stad op korte termijn totaal onleefbaar maakt, neemt men er blijkbaar met de glimlach bij. Sommigen zouden voor een stem zelfs “hun moeder nog verkopen” zoals men dat in de volksmond zegt..

Hoog tijd voor Forza Ninove! Steunt u ons in onze strijd tegen de vervreemding en verfransing van onze stad? Laat het ons weten en mail ons via forzaninove@telenet.be of registreer u als kiezer via onze website www.forzaninove.be, klik bovenaan de website op “objectief 8.200” en mail ons uw gegevens door, zodat we u nog beter op de hoogte kunnen houden van onze activiteiten en standpunten.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...