Onbetaalde schoolfacturen: wie heeft boter op het hoofd?


Ninoofse stedelijke basisscholen hebben 49.175,76 euro openstaande facturen.

Op 14 september 2022 stelde Ilse Malfroot, Vlaams volksvertegenwoordiger en Forza raadslid een schriftelijke vraag aan de stad over het aantal openstaande facturen in de stedelijke basisscholen. Uit contacten met betrokkenen bleek dat scholen alsmaar vaker kampen met ouders die de facturen (van schooluitstappen, warme maaltijden…) niet kunnen of willen betalen, waardoor de school zelf in financieel nauwe schoentjes komt te zitten. Armoede kan aan de basis liggen, maar ook nonchalance van de ouders of in dit geval van de stad die de facturen via vastgelegde procedure opvolgt stelt het raadslid.

Uit het antwoord van de stad blijkt dat in Ninove voor het schooljaar 2021-2022 in totaal 1968 facturen open staan en bijgevolg onbetaald blijven. Cijfers voor schooljaar 2021-2022: totaalbedrag is maar liefst 49.175,76 euro. Voor het schooljaar 2020-2021 staan 153 facturen nog open voor een totaalbedrag van 3.045,16 euro. Dit betekent o.a. dat voor het schooljaar 2021-2022 maar liefst 16 keer meer facturen onbetaald blijven t.o.v. schooljaar 2020-2021

Een van de redenen voor het groeiend aantal openstaande facturen in Ninove -zo blijkt uit het antwoord op de schriftelijke vraag- is een wijziging van de procedure voor de opvolging van de facturen de grote boosdoener. In het verleden volgden de stedelijke scholen de wanbetalers op tot de eerste herinnering. Indien geen betaling volgde werden de dossiers overgeheveld naar de financiële stadsdienst voor verdere opvolging en inning. Vanaf 2022 ligt de volledige opvolging van de facturen bij de financiële dienst van de stad Ninove. Uit de cijfers blijkt dat de opvolging door de stad absoluut niet als een gesmeerd en precies Zwitsers uurwerkje loopt maar dat er in tegendeel fameus veel ‘roest’ zit op het mechanisme. Met alle gevolgen van dien. Het aantal openstaande facturen in 2022, is hallucinant hoog! De opvolging door de financiële stadsdiensten zo mogelijk nog méér! Voor SBS De Flapuit en de Hazelaar loopt het aantal openstaande facturen op tot 545, goed voor een openstaande schuld van 16.041,56 euro.

Via interpellatie zal ondergetekend raadslid de bevoegde schepen hierover aan de tand voelen tijdens de gemeenteraad aanstaande maandag 24 oktober. Indien mocht blijken dat het hoog aantal openstaande facturen veroorzaakt wordt door een laakbare en gebrekkige opvolging door de stad, zal de schepen aangemaand worden ONVERWIJLD werk te maken om de openstaande gelden uit te keren aan de scholen, zodat het domino-effect de scholen niet in de sneeuwlawine van financiële problemen meesleurt. Hoe langer de termijn van niet-betaling van de openstaande sommen, des te zeker mag je zijn dat de scholen nooit vergoed zullen worden (door de ouders!). Ofwel schiet de financiële dienst de onbetaald gebleven sommen aan de scholen voor, ofwel spelen ze korter op de bal ter recuperatie van de onbetaald gebleven facturen. Een andere piste bestaat niet! Forza Ninove stelt dat iedereen zijn verantwoordelijkheid dient op te nemen als ‘bonus pater familias’ (het goede oude huisvader-principe).

Boekjaar20222021
VestigingenBedragAantal FacturenBedragAantal Facturen
De Oogappel9..685.32428206.701
Windekind9.677.48390424.3913
De Lettertuin en Ikke1.371.46051.305.8369
De Flapuit & De Hazelaar6.041.565451.108.2470
Totaal Bedrag49.175.7619683.045.16153
Openstaande facturen ( bedrag en aantal per boekjaar )

Indien mocht blijken dat er effectief veel meer ouders kampen met betaalproblemen, dan stelt zich de vraag hoe de stad meer bijstand kan geven in het ondersteunen en begeleiden van de betrokken gezinnen.
Hierboven vindt u het openstaand bedrag en het totaal aantal facturen per basisschool onder het bewind van de stad.

w.g. Ilse Malfroot
Vlaams volksvertegenwoordiger
Gemeenteraadslid Ninove
0499 86 50 32

Dirk Van Herreweghe
Hoofdredacteur Forza

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...