Functionaliteiten van de lokale politie Fonctionnalités de la police locale

Nooit zo weinig blauw op straat in Ninove! Tania ‘Tita Tovenaar”

TANIA “TITA TOVENAAR”

Tijdens de “Burgemeestersmarathon” op Radio 2 – u weet wel, “ de grootste familie van het land”; declameerde onze stads- en moederkloek met trotse adelborst dat “Veiligheid” sinds haar aantreden als burgemeester zeer hoog in het vaandel gedragen wordt, waarbij ze in één adem beweerde dat het politiekorps in mei 2018 zal bestaan uit 95 politieagenten. Dit citaat werd overgenomen door “Het Laatste Nieuws” op 24/01/2018.

Uiteraard past dit allemaal in het kader van “operatie charme”, om de verloren gelopen VLD- schapen terug naar de stal te roepen. Zoveel onzin verdient echter een wederwoord, aangezien de-door-de-stad-gesubsidieerde “pers”  deze onwaarheden klakkeloos en kritiekloos op de bevolking loslaat. Dit onder het motto : “wiens brood men eet, diens woord men spreekt”.

Van 95 naar 80

Forza Ninove kon de hand leggen op informatie afkomstig van de Ninoofse politiezone. Telt en rekent u even mee beste lezer. We vertrekken dus van die 95 politieagenten (zoals vermeld in voornoemde media.)

Het aantal personen dat deel uitmaakt van het politiekorps bestaat niet enkel uit politiemannen en –vrouwen in uniform. Er zijn ook precies 15 logistieke/administratieve medewerkers aan de slag. Deze “logistieke medewerkers” dragen GEEN politie-uniform en hebben GEEN politionele bevoegdheid. Met ander woorden: van die 95 aangekondigde “agenten” mag je er al 15 wegnemen. Dit brengt het “zogenoemde operationele kader” op nog 80! Met andere woorden: Ninove mag budgettair 80 voltijdse politiemannen in dienst nemen. Maar!…

Van 80 naar 60.8

Van de 80 voorziene agenten (FTE’s : Full Time Equivalenten)  in het kader waren op 1 januari 2018 exact 60.8 FTE’s in dienst.  Vele vacatures blijven immers openstaan, en bovendien zitten nog een aantal agenten in de verschillende verlofstelsels.

Wanneer we al deze feiten in rekening brengen, komt men dus precies aan 60,8 voltijdse betrekkingen (oftewel Full Time Equivalenten: “FTE”), dus 25% minder agenten effectief in dienst ten opzichte van het kader.  Maar!……

Van 60.8 naar 55.6

Maar, uit de meest recente beschikbare jaarcijfers (jaarverslag politiezone 2016)  leren we dat  het ziekteverzuim, nooit zo groot is geweest. Uiteraard is dit het gevolg van te weinig personeel, overbelasting, enz…  De druk op het huidige korps is immers immens groot ten gevolge van een slecht beleid. Deze afwezigheden komen neer op 5,2 FTE’s .

Dus!…

Besluit:    Van de 95 politieagenten van de burgemeester waren er op 1 januari 2018 wel geteld 55.6 FTE’s inzetbaar. Nooit was er zo weinig blauw op straat!

De realiteit is dus heel wat anders is dan de  “goed-nieuws-show” die op Radio 2 in de burgemeestersmarathon wereldkundig werd gemaakt.

De objectiviteit gebiedt ons eveneens te vermelden dat momenteel via de aspirantemobiliteit een 4- à 5-tal “manschappen” in aantocht  is om ons korps te komen versterken. Al is er ook alweer iemand die aangegeven heeft het korps te zullen verlaten.

Tania doet “Tita Tovenaar” dus alle eer aan. Ware het niet dat ze politieagenten ziet die er niet zijn. Dat zal wel eigen aan tovenaars zijn zeker? Ofwel is het rekenmachientje  van Tania “Tita Tovenaar” stuk; ofwel past dit in de campagne om het falend beleid op artificiële wijze met halve waarheden en hele leugens een ietwat positieve wending te geven.

Het moge duidelijk zijn dat de blokletterende jongste O-VLD burgerkrant (3-2017) “Veiligheid in woord en daad” niet meer kan voorstellen dan een in honing gedrenkte “fop”speen die de Ninovieter zoet moet houden en de mond snoeren!

Denkt men in het blauwe fabriekje nu echt dat de Ninovieter dit niet doorziet?

 

Guy D’haeseleer

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...