Ninove: stad van melk en honing! Hier geeft het OCMW uw belastinggeld aan uit!

Ninove: “de stad van melk en honing”

WAARAAN GEEFT DE OPEN VLD – SAMEN – COALITIE VIA HET OCMW UW BELASTINGGELD UIT?

Naast alle financiële voordelen die erkende asielzoekers hier genieten, bestaat er ook nog een “potje geld” om het de mensen hier naar hun zin te maken. Dit “potje geld” vindt men in de OCMW-boekhouding terug onder de naam “Socio-culturele participatie.

Ook in deze rubriek gaat 70% van alle uitgaven naar niet-Europese vreemdelingen!

Uit de boekhouding van het OCMW blijkt dat de laatste jaren talloze, onverantwoorde uitgaven werden gedaan voor mensen die hier nog geen euro belastinggeld hebben betaald.  Het betreft uitgaven waar de modale, belastingbetalende Ninovieter zèlf moet voor opdraaien. Vele Ninovieters kunnen zich sommige uitgaven zelfs niet veroorloven.

Het is duidelijk dat deze Open VLD-SAMEN-coalitie dit “potje geld” gebruikt om stemmen te kopen bij de allochtone bevolking. Tot op heden werd dit potje gedekt gehouden, omdat men de besteding van deze middelen aan geen enkel weldenkend mens uitgelegd kan krijgen.

Hierna een greep uit de facturen en rekeningen die werden ingediend door vreemdelingen die hier nog geen eurocent belastingen hebben betaald. U vindt in de eerste kolom de aard van de “activiteit” en in de tweede kolom het bedrag dat werd terugbetaald.

 

Nieuwe bril 330 euro
Terugbetaling sneeuwklassen 275 euro
Aankoop laptop 400 euro
Toelage Reis naar de VS, Boston 292 euro
Tussenkomst meubelen om alleen te gaan wonen 600 euro
Tussenkomst aankoop wasmachine 300 euro
Lidgeld Basketbalclub Brussel 325 euro
Filmtickets + fitnessabonnement 661 euro
Inschrijvingsgeld voetbal + aankoop kledij 435 euro
Tickets Club Brugge-Anderlecht 60 euro
Voetbaluitrusting en lidgeld voetbalclub 262.50 euro
Abonnement Harry Malter 60 euro
Bioscoopbezoek gezin 227.92 euro
Materiaal KTA, Haartooi 219.16 euro
Gezinsuitstap Plopsaland 101.25 euro
Uitstap Rollerland Aalst 73.35 euro
Bezoek Grotten van Remouchamps 58.5 euro
Ticket The Eagles 55 euro
Adesso Fitness 97.50 euro
Lidgeld Judo + bioscoopbezoek Kinepolis 133.80 euro
Inschrijvingsgeld basketbal + atletiek kinderen 582.50 euro
Achterstallige schoolfactuur 89.75 euro
Zeeklassen 112.50 euro
Schoolonkosten Don Bosco Halle 186.65 euro
Lidgeld KVK Ninove 225 euro
Lidgeld Basketclub 250 euro
Lidgeld FC Dender 258 euro
Fitnes Basic Fit 140 euro
Karate + IBO Kadeeken 230 euro
Inschrijvingsgeld Thaiboks 150 euro
Sport + Plopsaland 290 euro
Inschrijving voetbalclub 360 euro
Engelse les + zwemlessen + kinepolis 457 euro
Paardrijlessen(!) + Gavers  + speelplein 109 euro
Walibi + inschrijving voetbal 360 euro
Dactylocursus + muziekschool + cursus Engels 542 euro
Tennisstage 75 euro
Golden Pass Walibi 186 euro
Basic fit 194 euro
Concert 79 euro
Diverse uitstappen 279 euro
Diverse uitstappen 383 euro
Diverse uitstappen 511 euro
Fitness 144 euro
Academie Thaibox + materiaal 250 euro
Bosklassen + speelpark 153 euro
Lidgeld Voetbalclub Sint-Gillis 262 euro
Voetbal Osta Meerbeke 225 euro
Inschrijving voetbal 438 euro

Dit is maar een selectie van de rekeningen die vlotjes werden terugbetaald door het Ninoofse OCMW. Het is dan ook niet te verwonderen dat er achter de ramen van vele “nieuwkomers” affiches hangen van de Ninoofse partijen die deel uitmaken van deze coalitie. Het is duidelijk dat dergelijk beleid een aanzuigeffect heeft op vreemdelingen uit het Brusselse. Waarom zouden vreemdelingen nog gaan werken? Waarom zouden ze bijdragen aan onze sociale zekerheid? Het wordt hen allemaal in de schoot geworpen. En de rekening? Ja, die wordt betaald door U, beste Ninovieter-belastingbetaler. Het is een kaakslag voor al die mensen die bijdragen aan ons sociaal systeem. Welk lid van het Schepencollege durft dergelijk beleid te verdedigen? Forza Ninove wil onmiddellijk een einde stellen aan deze totaal misplaatste pamper- politiek.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...