Ninoofse middenstand moet zèlf centrum-manager financieren

Stad Ninove kent een hele rits medewerkers wiens opdracht erin bestaat een welomschreven doelgroep bij te staan. Al deze medewerkers worden betaald door de Ninoofse belastingbetaler of via één of ander subsidiemechanisme dat door een “hogere overheid” wordt gefinancierd. Personen die een beroep doen op de dienst “sociale zaken” betalen geen bijdrage voor het advies en/of afgelegde begeleidingstraject; personen die een beroep wensen te doen op de diensten van de integratieambtenaar kunnen dit volledig gratis; de carnavalisten hoeven de Dienst Evenementen niet mee te financieren; enzovoort.

Maar Ho Ho Ho… De in Kerstman verklede bestuursmeerderheid gaat op strooptocht bij de lokale middenstanders! Dezelfde middenstanders die – nota bene – al sinds jaar en dag geplaagd worden. Denk maar aan de parkeerproblematiek in het centrum, de retailcenters aan de stadsrand, de steeds groeiende leegstand in het centrum die een aangenaam winkelgevoel nu ook weer niet bepaald bevordert, de pesterijen van OPC-parkeerbedrijf , het onbereikbaar zijn door openbreken en weer dichtgooien van straten zonder efficiënte coördinatie, etc..

Op de GR van november werd echter beslist dat de Ninoofse middenstanders jaarlijks een solidariteitsbijdrage zullen betalen zodat een “Centrummanager” kan worden aangesteld. Deze solidariteitsbijdrage zal jaarlijks, al naargelang de grootte van de commerciële vestiging en de zone waarin ze gelegen is, tussen de 200 euro en 950 euro bedragen.

Guy D’haeseleer :Met andere woorden: de Ninoofse middenstand is de enige doelgroep die zijn eigen “adviseur” zal financieren. Dit is niets minder dan een supplementaire belasting die de middenstanders moeten ophoesten, alsof de torenhoge belastingdruk waarmee dit landje gezegend is nog niet volstaat. De geldelijke honger van deze bestuursmeerderheid kent blijkbaar geen grenzen. En dit allemaal onder het goedkeurend oog en de welwillende medewerking van de Open VLD. Maar goed, de tijd dat die partij het voor de middenstanders opnam, ligt dan ook alweer een tijdje achter ons.”

En oh ja… als de “Middenstandsmelkkoe” dood gemolken is en de stallen van “Boer Zelf Standig” er troosteloos en desolaat bij staan, dan heb je nog altijd een heffing op de leegstand om postuum nog enige inkomsten te genereren van de overledene. Hoe sarcastisch en pervers kan je zijn?

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...