Steeds meer islamonderwijs in Ninoofse scholen met Vlaamse centen.

Ninove vervreemdt. Dat weet iedereen. Maar, de islamisering van onze mooie stad schakelt een versnelling hoger met dank aan de sponsoring door en met Vlaams belastinggeld. We hebben het over de lessen islamitische godsdienst in onze Ninoofse stedelijke basisscholen. Ondergetekende zal de schepen van onderwijs, Joost Arents, de volgende gemeenteraad interpelleren over de kwaliteit van het onderwijs en het respecteren van de taalwetgeving en het neutraliteitsbeginsel (dragen hoofddoek).

In vrijwel alle Europese landen is het aantal moslims de laatste decennia zichtbaar toegenomen. Dit vertaalt zich ook in het toenemend aantal leerlingen dat islamitisch godsdienstonderwijs volgt in de Ninoofse stedelijke basisscholen De Hazelaar, de Flapuit, De Lettertuin, Windekind, Parklaan-Seringen en De Oogappel.

De kwaliteit van dat onderricht is vaak zeer ondermaats. Klachten betreffende islamlessen gaan o.a. over eenzijdig letterlijke lezingen, een denigrerende kijk op ‘ongelovigen’, pure wetenschapsontkenning, het misprijzen van de Europese cultuur, het ontkennen van universele mensenrechten en specifiek vrouwenrechten, … Naast de inhoudelijk erg bedenkelijke verklaringen, ontving ik ook opmerkingen van ouders die het betreuren dat steeds dezelfde leerkrachten te Nederhasselt/Voorde/Ninove op de speelplaats een hoofddoek dragen en naar verluidt niet altijd Nederlands praten in de les.

De taalwetgeving is echter duidelijk en bepaalt dat je als instructietaal steeds het Nederlands moet gebruiken. Ook het neutraliteitsbeginsel (wat wil zeggen dat je neutraal bent in gedrag en geen religieuze of levensbeschouwelijke symbolen draagt) is in het stedelijk onderwijs van toepassing. Meer nog! De deontologische code van het stads- en onderwijzend personeel verwijst in haar artikel 16 naar non-discriminatie, objectiviteit en neutraliteit. Met andere woorden: het dragen van enig religieus symbool, zoals een hoofddoek, is niet toegestaan, buiten het bestek van de les.

Forza Ninove kant zich dan ook tegen het islamonderricht in onze stad. Het is toch maar al te gek dat we lessen islamitische godsdienst (lees: verdere islamisering) die soms haaks staat op onze democratische waarden financieren met Vlaams belastinggeld. Bovendien is er vanuit de overheid ook geen controle op wat in de lessen islam op school verteld wordt, aangezien de controle op de kwaliteit van de lessen gebeurt door het Centrum voor Islamonderwijs, dat onder de bevoegdheid valt van de in opspraak zijnde Moslimexecutieve wiens erkenning door de Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne vandaag werd ingetrokken. (Beter: de procedure werd gestart op 18/02/2022)

Ik vraag de schepen dan ook zijn verantwoordelijkheid te nemen en dringend vereiste en gepaste acties te ondernemen.

Ilse Malfroot

Vlaams volksvertegenwoordiger
Gemeenteraadslid Ninove

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...