Lakmoesproef ter evaluatie van het Ninoofs Sociaal Energiebeleid

                                                                                                                              Ninove, 22 oktober 2022

Wordt de geschrapte 500.000 euro van de kerstverlichting gebruikt ter ondersteuning van de Ninovieter?

De energiecrisis heeft zware gevolgen voor de portemonnee van alle Ninovieters (inclusief de ondernemers). Dat ondervinden we dagelijks. De nieuwsbulletins puilen uit van de onbetaalbaar geworden energiefacturen, de daarmee gepaarde inflatiedemonen en wereldleiders die oorzaak zouden zijn voor deze barre tijden.De energiecrisis en de torenhoge facturen zijn gespreksonderwerp numero uno. Zowel in Vlaanderen, België, Europa en in feite wereldwijd! Om die reden zal Ilse Malfroot, gemeenteraadslid voor Forza Ninove en Vlaams volksvertegenwoordiger, aanstaande maandag, tijdens de gemeenteraad, informeren bij het stadsbestuur welke tegemoetkomingen de stad neemt om haar inwoners en handelaars doorheen deze crisis te helpen en te gidsen naar veiliger haven.

De Vlaamse en de federale regering deden recent een beperkte duit in het zakje. Uiteraard wordt er ook gekeken naar de steden en gemeenten om te zien in welke mate zij de inwoners willen bijstaan en hoe de stad zelf energie zal besparen.

Het Ninoofs stadsbestuur schrapte eerder al de aankoop van kerstverlichting die was begroot op 500.000€. Met andere woorden, door de schrapping van de aanvankelijk voorziene uitgave blijft er 500.000€ in de stadskas achter omdat men besliste die aanzienlijke som NIET uit te geven. De vraag die op ieders lippen brandt is dan ook of deze 500.000€ door het stadsbestuur zal geheroriënteerd worden om de Ninovieters met ondersteunende maatregelen (van vb een energietoelage of andere) de meerkosten van de energiecrisis te helpen compenseren en de onfortuinlijke burgers financieel tegemoet te komen. Forza Ninove is alvast benieuwd welke maatregelen de stad voor haar inwoners in petto heeft en hoe doortastend het sociaal beleid van de bestuursploeg wel is.

Bijkomend zal Ilse Malfroot ook informeren naar de maatregelen die de stad zelf zal nemen om de eigen energierekening binnen aanvaardbare perken te houden. Worden de lichten sneller gedoofd, wordt er extra geïnvesteerd in energiezuinige materialen? Aanstaande maandag weten we meer over de intenties van het Stadsbestuur inzake dit toch wel niet onbelangrijk onderwerp want wereldwijd al maanden ‘Breaking News’. De middelen zíjn er door schrapping van de uitgaven voor kerstverlichting. Maandag wordt het dé lakmoesproef waardoor (hopelijk) ondubbelzinnig een antwoord zal gegeven worden. En vlug zal de intentie blijken hoezeer Ninove met haar inwoners begaan is. Wordt ongetwijfeld vervolgd! Stay tuned. U wordt als lezer verder geïnformeerd. ‘Benieuwd of dat lage drukgebied ter hoogte van de Centrumlaan 100 nog 2 jaar aanhoudt’ zuchtte Sabine de weervrouw 😉 We verwachten alleszins hevige rukwinden en felle regenvlagen!

w.g. Ilse Malfroot
Gemeenteraadslid Forza Ninove
Vlaams volksvertegenwoordiger
0499 86 50 32

Dirk Van Herreweghe
Hoofdredacteur Forza Ninove

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...