Kwetsbare groepen vallen uit de boot bij aanpassing mantelzorgpremie

Nog niet alle zorgbehoevenden hebben recht op de Ninoofse mantelzorgpremie.


Wanneer je een familielid of vriend hebt die tijdelijk of permanent hulpbehoevend is, bijvoorbeeld door een fysieke of verstandelijke beperking of door een psychische aandoening, dan heb je onder bepaalde voorwaarden recht op een financiële tegemoetkoming die uitbetaald wordt via de zorgkas.

Naast dit zorgbudget, geeft de stad Ninove ook een gemeentelijke mantelzorgpremie. Deze is bedoeld voor verzorgers van ouderen die langer thuis in hun vertrouwde omgeving willen wonen en verzorgd worden. Thuis blijven ze meestal langer emotioneel gelukkig.

Op de gemeenteraad van 24/11 lag het nieuwe reglement voor de mantelzorgpremie ter goedkeuring voor.  Forza Ninove keurde dit mee goed, maar had er toch een aantal serieuze bedenkingen bij.

Het huidige reglement voorziet namelijk enkel in een mantelzorgpremie voor wie slecht scoort op de schaal van de FOD Sociale zekerheid, m.a.w. enkel wie recht heeft op een integratietegemoetkoming, komt in aanmerking voor de premie.

Met alle andere profielen, m.n. de Bel profielschaal, het kine E -attest, de forfaits B&C wordt geen rekening gehouden. Ook ouders van zwaar zorgbehoevende kinderen, hebben geen recht.

Om die reden heeft Ilse Malfroot, Vlaams Volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid, bij wijze van amendement voorgesteld om de mantelzorgpremie toe te kennen:

 1/ aan de mantelzorger van de zorgbehoevende die in aanmerking komt voor de Vlaamse Zorgverzekering (130 euro zorgbudget voor zorgbehoevenden), dus voor elke persoon die het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden ontvangt en niet alleen de personen die over een attest van de FOD Sociale Zekerheid van minstens 12 punten beschikken. Zonder inkomensvoorwaarde. Voor iedereen evenveel.

2/ aan ouders of verzorgers van zwaar zorgbehoevende kinderen, jonger dan 21.


Jammer genoeg werden deze amendementen weggestemd door de Open VLD-Samen-CD&V-Joost Arents – coalitie.

Nochtans blijkt uit cijfers van het Agentschap Zorg en Gezondheid dat er in 2019 in Ninove nauwelijks 168 personen een integratietegemoetkoming ontvangen. M.a.w. wordt hier slechts 12,7% van de Ninoofse zorgbehoevenden bereikt! 87,3% ofte 1.148 personen van de zorgbehoevenden vallen door dit reglement uit de boot, aldus Ilse Malfroot. Bovendien gaan er volgens het Agentschap Zorg en Gezondheid slechts 10 tegemoetkomingen naar Ninoofse minderjarigen. Het is dan ook bijzonder onrespectvol dat de stad geen tegemoetkoming toekent aan mantelzorgers van minderjarige personen.

De reden waarom de stad dit weigert, is louter budgettair. Het gebudgetteerde bedrag voor de mantelzorgpremie bedraagt slechts 50.000 euro.

Volgens Guy D’haeseleer, Vlaams Volksvertegenwoordiger, werd het voorziene bedrag in de loop der jaren gehalveerd van 100.000 naar 50.000 euro. Dit is een slag in het gezicht van veel zorgbehoevenden die financieel al geen overschot hebben, en door deze maatregel opnieuw getroffen worden.  

Bovendien blijken door dit reglement, de personen die iets meer verdienen, een lagere premie te krijgen. De rekening wordt dus opnieuw betaald door de middenklasse, die ook hier opnieuw het kind van de rekening is, aldus Guy D’haeseleer.

Forza Ninove zal blijven ijveren voor een eerlijke mantelzorgpremie!

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...