Forza Ninove wil betere subsidie voor kinderopvanginitiatieven

Tijdens een van de vorige gemeenteraden heeft Vlaams Volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid Ilse Malfroot al gewezen op de moeilijke financiële situatie van sommige zelfstandige kinderdagverblijven.

Voor baby’s en peutertjes zorgen is een roeping. Dat doe je met veel liefde en zorg. We zijn onze onthaalouders en zelfstandige uitbaters dan ook zeer dankbaar dat zij deze zware taak, dagelijks met veel enthousiasme en zorg, en soms in zeer moeilijke omstandigheden, voor hun rekening nemen.

Helaas koop je met kusjes en knuffels geen eten. Ook daar werd de bevoegde schepen Joost Arents door Ilse Malfroot al herhaaldelijk op gewezen. De kinderopvangsector heeft het zodanig financieel moeilijk, dat de stad, mede op vraag van het Forza Ninove gemeenteraadslid, het subsidiereglement heeft aangepast.

Het reglement bevat een aantal goede elementen, doch ook een aantal beperkingen, vindt Ilse Malfroot. Ze somt ze even voor u op. Positief is dat de subsidie wordt verhoogd voor kinderopvanginitiatieven die niet inkomensgerelateerd werken (niet-IKT via K&G). Op hen ligt een subsidie per vergunde plaats te wachten, wat de lage subsidies die hen door K&G uitgekeerd wordt, enigszins gaat compenseren.

Daarnaast bevat het voorstel ook de beperking dat het een anciënniteitsbonus uitkeert, maar enkel aan de gezinsopvang, niet aan de groepsopvang. Daarom zal zij voorstellen om het reglement uit te breiden en een anciënniteitsbonus  ook toe te kennen aan de initiatieven voor gezinsopvang én groepsopvang, uitgebaat door Ninoofse zelfstandigen die een aantal jaren actief zijn”

Ze legt even uit waarom. Momenteel heeft enkel de gezinsopvang (onthaalouders waar minder dan 8 kinderen opgevangen worden) recht op deze bonus. Forza Ninove wil de bonus echter ook toekennen aan de zelfstandige Ninoofse uitbaters van een groepsopvang (plaatsen waar meer dan 8 kindjes opgevangen worden), zodat bijvoorbeeld beide uitbaters (bvb moeder en dochter die instaan voor de kinderopvang) recht hebben op de anciënniteitspremie.

Daarnaast wil ze een aantal ‘technische passages’ laten schrappen, waarover meer wordt uitgelegd tijdens de gemeenteraad.

Hopelijk kunnen haar voorstellen worden goedgekeurd, zodat de kinderopvangsector eindelijk krijgt wat hij verdient. Zoniet dreigen in Ninove weer een aantal kinderopvangplaatsen verloren te gaan.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...