't Kadeeken Ninove

Forza Ninove wil vlottere toegang tot kinderopvang voor werkende ouders

Tijdens de gemeenteraad van vanavond ligt een aanpassing van het huishoudelijk reglement van IBO ’t Kadeeken voor.

Momenteel is het zo dat, vooraleer uw kind gebruik kan maken van een plaats in de opvang, je verplicht bent om je plaatsje online te reserveren. Tijdens de inschrijvingen voor de schoolvakanties gelden er aan aantal voorrangsregels. Een eerste voorrangsregel is er voor kinderen jonger dan 7 jaar en hun broers en zussen die in Ninove wonen en in Ninove naar school gaan.  Een 2e dag kunnen alle Ninovieters inschrijven, ongeacht een leeftijdsgrens en op dag 3 kunnen ook niet-Ninovieters inschrijven.

Voor Forza Ninove is het echter van belang dat er met voorrang opvang wordt voorzien voor (het) kindje(s) van ouders die gaan werken, ongeacht hun leeftijd.

In het reglement dat nu ter goedkeuring voorligt, is er op geen enkele wijze sprake van een voorrangsregel voor kinderen van ouders die moeten gaan werken. Het zijn echter net de werkende ouders , die tijdens schoolvrije periodes een tekort aan opvang ondervinden. De Corona-crisis heeft nu ook aangetoond dat thuiswerk en kinderen opvangen een niet te onderschatten taak is. We moeten hier dus verder op inspelen, en vooral uit leren! Daarom zal Forza Ninove, bij monde van Vlaams Volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid Ilse Malfroot, voorstellen om de voorrangsregels aan te passen als volgt: “Een eerste inschrijvingsmoment is op maandag vanaf 16uur, voor het kind of de kinderen, van werkende ouders, die in Ninove wonen of in Ninove naar school gaan. “

Momenteel wordt ‘t Kadeeken maar al te vaak gebruikt voor de opvang van kinderen van ouders die niet werken, waardoor ouders die wel werken , vaak een ander alternatief voor hun kindjes moeten zoeken.

Ervaringen van gebruikers wijzen erop dat ’t Kadeeken, snel volzet is omdat de voorrang ligt op kinderen jonger dan 7 en hun broers en zussen. Ook (enige) kinderen ouder dan 7 moeten kunnen gebruik maken van de voorrangsregels, zeker indien de ouders allebei gaan werken. Momenteel moeten ouders van enige kinderen, ouder dan 7 al te vaak een beroep doen op een andere vorm van kinderopvang, bijvoorbeeld een sportkamp. Een goed alternatief, maar een duurder alternatief.

Ik maak even de rekening. Een sportkamp (van 10u tot 16u)  voor 5 dagen kost in de sporthal, 40 euro, dus 8 euro per dag per kind.  Een dag in ’t Kadeeken tussen 6u45 en 19u kost 10, 5 euro per dag per kind. Wanneer een ouder echter vooropvang in’t Kadeeken (5,5 euro) moet voorzien tussen bvb 8u en 10u en na het sportkamp (8euro) vanaf 16u tot de ouder het kindje terug komt ophalen, komen we aan een totaal opvangbedrag per dag per kind van 13,5 euro per dag.

Indien we kinderen van werkende ouders met voorrang zouden laten inschrijven in ’t Kadeeken kan voor hen de prijs beperkt worden tot 10,5 euro per opvangdag. Om die reden zal Forza Ninove dan ook een aanpassing van het reglement vragen.

Ilse Malfroot

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...