Hypocrieten

Hypocrisie in het Ninoofse stadsbestuur!

Voorstel van Forza Ninove weggestemd door Samen terwijl ze voor net hetzelfde pleitten!

Tijdens de gemeenteraad van 24 oktober vroeg Vlaams volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid voor Forza Ninove Ilse Malfroot om het premiereglement “verfraaiing en verduurzaming handelspanden gelegen in het kernwinkelgebied” die de stad toepast uit te breiden tot alle handelaars in Ninove. Momenteel zijn het alleen de handelaars van het kerngebied die hiervan gebruik kunnen maken. Hierdoor worden de facto een hele boel handelaars uitgesloten, hardwerkende mensen die volgens ons ook evenveel recht hebben op een premie. Waarom zou dit moeten beperkt worden tot het zeer beperkte kerngebied in de binnenstad?

De fractieleider van Samen, eveneens voorzitter van de tanende Ninoofse afdeling van de CD&V was het hier volmondig mee eens en brak ook een lans om het kerngebied van Ninove uit te breiden en de deelgemeenten mee te laten genieten van deze premie.

Na een sterk pleidooi legde Ilse Malfroot een amendement voor om het kerngebied alsnog uit te breiden en om de handelaars van de deelgemeenten mee te laten genieten van deze premie. Ze zei dat ze blij was dat Samen dit voorstel deelde en keek uit naar de goedkeuring van haar amendement.

Groot was onze verbazing eigenlijk niet wanneer we vaststelden dat de voltallige meerderheid tegen het voorstel van Ilse stemde. De tjeven binnen Samen hebben hun streken nog altijd niet verleerd. Het ene zeggen en het andere doen. Ze zijn toch zo voorspelbaar. Dit is weer een schoolvoorbeeld van hoe onbetrouwbaar deze “Samen” gemeenteraadsleden zijn. Op de gemeenteraad pleiten voor een uitbreiding van het kerngebied én de uitbreiding tot alle deelgemeenten en dan vervolgens tegen het voorstel van Forza Ninove stemmen.

Samen is duidelijk niet geïnteresseerd in constructieve voorstellen die al onze handelaars ten goede kunnen komen.

De Ninovieter is verwittigd. Deze meerderheid is niet te vertrouwen en heeft geen hart voor de Ninoofse handelaars. Wij van Forza Ninove houden wel woord en staan klaar om onze handelaars bij te staan waar mogelijk.

In 2024 kan u de rekening presenteren.

Dany Goessens
gemeenteraadslid Forza Ninove

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...