Heksenjacht op parkeerders blijft duren !

Forza Ninove eist dat heksenjacht op parkeerders stopt

Parkeerbeleid blijft pure geldklopperij

De Ninovieters die genoeg hebben van het Ninoofse parkeerbeleid zijn niet meer te tellen. De incidenten stapelen zich op en het stadsbestuur staat erbij en kijkt ernaar.

Concreet is het zo dat vele parkeerders hun parkeerschijf zetten op het moment van aankomst. In principe is het zo dat wie zich om 9.43 parkeert, de wijzer van zijn parkeerschijf mag zetten op 10.00 uur. Wie zijn kaart echter stipt op het uur van aankomst zet, in dit geval bijvoorbeeld om 9u40, werd bedankt met een retributie van 15 euro. Het betekent nochtans dat mensen eigenlijk minder lang kunnen parkeren dan wettelijk is toegestaan, want ze maken geen gebruik van het feit dat de wijzer van de parkeerschijf mag geplaatst worden bij het begin van het volgende halfuur.

Gehandicapten op de bon!

Zo mogelijk nog schandaliger was dat ook gebruikers van de gehandicaptenparkeerplaats op de Graanmarkt werden beboet. Ook op de Graanmarkt werden immers een aantal Shop&Go – plaatsen voorzien, naast een parkeerplaats voor mensen met een handicap. Zoals reeds vermeld werken de Shop&Go-plaatsen met een sensor.

Jammer genoeg werd er ook een sensor geplaatst op de gehandicaptenparkeerplaats, hoewel deze plaats niet werd aangeduid als Shop & Go zone. Vele gehandicapten kregen dus onterecht een boete.

Volgens de webpagina van de stad Ninove mogen gehandicapten met hun gehandicaptenkaart ook maar een half uur parkeren op de SHOP&GO – plaatsen. Het retributiereglement goedgekeurd door de gemeenteraad schrijft het tegenovergestelde. Dat schrijft voor dat mensen die beschikken over een gehandicaptenkaart op alle parkeerplaatsen “kosteloos en zonder beperking van duur” mogen parkeren. Begrijpe wie begrijpen kan! De stad Ninove zaait hier veel verwarring door het publiceren van tegensprekelijke informatie naar de burger toe. Forza Ninove eist dat de burger correcte informatie te lezen krijgt.

Sneeuw en Shop & Go!

Een ander voorbeeld : toen Ninovieters recent wakker werden met een laagje sneeuw, vonden ze tegelijkertijd ook een retributie onder de ruitenwisser omdat de “bewonerskaart niet zichtbaar achter het raam lag”. Kan het nog cynischer?  Dit is pure pesterij.

Veel is nog niet genoeg, en daarom werden recent ook mensen beboet die slechts enkele minuten geparkeerd stonden op een “Shop en Go-plaats”. Het is immers zo dat de parkeerwachters een signaal krijgen wanneer iemand langer dan een halfuur een shop & go-plaats inneemt, en zich dan naar de plaats van de “grote misdaad” begeven.  Niet zelden is de schuldige ondertussen al vertrokken en wordt de boete dan maar gegeven aan de persoon die pas de plaats heeft ingenomen.  Kafka ten top!

De parkeerwachters schrijven ook retributies uit voor voertuigen die niet geparkeerd staan in de voorziene parkeervakken. Dit behoort niet tot hun taken.  Guy D’haeseleer van Forza Ninove kreeg hierover schriftelijke bevestiging van de Ninoofse politiecommissaris.

Forza Ninove eist correct en menselijk parkeerbeleid

Forza Ninove is absoluut voorstander van een parkeerbeleid dat ertoe moet leiden dat de Ninoofse handelaars door zoveel mogelijk mensen te bereiken zijn, en er dus regelmatig parkeerplaatsen moeten vrijkomen.

In Ninove is het echter een sport geworden om zoveel mogelijk mensen, zelfs diegene die te goeder trouw handelen, te beboeten. Forza Ninove eist dat deze schandalige praktijken onmiddellijk stoppen. Dit heeft niets meer te maken met een doordacht parkeerbeleid, doch alles met pure geldklopperij.

Mensen worden uit onze stad weggepest!

Forza Ninove heeft reeds verschillende malen, bij monde van gemeenteraadsleden Ilse Malfroot en Guy D’haeseleer,  de bedenkelijke praktijken van OPC  aangeklaagd. En het stadsbestuur staat erbij en kijkt ernaar.  Het is pas als Forza Ninove dergelijke wanpraktijken in de openbaarheid brengt dat men aan de Centrumlaan wakker schiet.  Het is duidelijk dat de tienduizenden euro’s aan opbrengsten belangrijker zijn dan een correct parkeerbeleid.

In ieder geval is het zo dat steeds meer mensen deze geldklopperij beu zijn. Mensen die onterecht beboet zijn, moeten een hele lijdensweg afleggen om de zaak te kunnen doen rechtzetten. De minder mondige burger betaalt echter braafjes zijn retributie en haakt steeds meer af. In plaats van mensen naar onze stad te lokken, worden ze er meer en meer weggepest!

 

Dany Goessens

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...