KInderopvang
Kinderopvang

Groepsopvang: stad weigert anciënniteitspremie in nieuw subsidiereglement

Tijdens de laatste gemeenteraad lag het nieuwe subsidiereglement voor de kinderopvang ter stemming voor. Dit werd aangepast, mede onder impuls van Ilse Malfroot, die de moeilijke financiële situatie van veel kinderdagverblijven al herhaaldelijk aankaartte.

Hoewel het nieuwe subsidiereglement een aantal goede elementen bevat, zoals de subsidie die wordt verhoogd voor kinderopvanginitiatieven die ‘aan een vaste dagprijs’ werken (niet-inkomensgerelateerd) via Kind en Gezin), heeft Forza Ninove zich onthouden bij de stemming omdat er niet op het voorstel van Ilse Malfroot werd ingegaan om ook een anciënniteitsbonus toe te kennen aan de groepsopvang (waar meer dan 8 kinderen worden opgevangen).

Momenteel heeft enkel de gezinsopvang (onthaalouders waar minder dan 8 kinderen opgevangen worden) recht op deze bonus. Forza Ninove wilde de bonus ook laten toekennen aan de Ninoofse uitbaters van een groepsopvang (plaatsen waar meer dan 8 kindjes opgevangen worden), zodat beide uitbaters (bv. moeder en dochter die instaan voor de kinderopvang) recht zouden hebben op de anciënniteitspremie.

Schepen Arents en de leden van de meerderheid vonden dit niet nodig. De schepen kon hiervoor maar één argument aanhalen: ‘bij de groepsopvang werken ze met 2 personen en kunnen ze mekaar aflossen’, wierp hij op.

Een totaal gebrek aan respect voor de verantwoordelijken van de groepsopvang, vond Ilse Malfroot. Bij de groepsopvang kunnen ze mekaar misschien een uurtje aflossen, maar hebben ze wel dubbel zoveel kinderen. Een duidelijke blijk van het feit dat de schepen de opvang en de problemen waarmee de sector worstelt, totaal niet kent.

Opnieuw een kaakslag voor de uitbaters van de groepsopvang die zich minimum 11u per dag inzetten om met veel liefde en zorg voor baby’s en peutertjes te zorgen.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...