Gratis parkeren in Ninove tijdens de feestdagen? Maar zo weinig mogelijk mensen mogen het weten…

De stad Ninove besliste om het parkeren op 16, 23 en 30 december 2017 gratis te maken in de volledige binnenstad. Een steun voor de middenstand en hun klanten tijdens hun eindejaarsshoppen.

Om dit kenbaar te maken aan de Ninoofse bevolking verscheen in het informatieblaadje van de Stad “Ninove Info” van december 2017 een klein kadertje die terug te vinden was op pagina 5 helemaal onderaan. Daarmee was de kous af.

Op de Facebook- pagina én op de gewone internetpagina van de stad Ninove, onder de nieuwsvermeldingen, was echter helemaal niets terug te vinden. Voor de volledigheid, op de pagina van OPC was ook helemaal niets te bespeuren over deze actie.

 

Tevens bleek dat ook de Ninoofse gemeenschapswachten niet eens wisten dat er gratis mocht geparkeerd worden! Haast niemand was op de hoogte van deze “genereuze “ maatregel van de stad Ninove. Het was alsof ze het wilden invoeren maar toch liever hadden dat de bevolking het niet wist. De uitleg dat de stad eraan gaf via hun officieel Facebook- account is  : “Ninove Info is het communicatiekanaal van de stad met het grootste bereik (valt in àlle Ninoofse brievenbussen) ”

Potentiële klanten van buiten Ninove moeten dus niet op de hoogte worden gebracht van het gratis parkeren tijdens de shoppingdagen? Forza Ninove kan dit niet aanvaarden. De communicatiedienst van de stad heeft hier zwaar gefaald. Waarom werd er niet meer gebruik gemaakt van de officiële kanalen van de stad via sociale media, website en de parkeerdienst OPC?Waarom is er niet meer ruchtbaarheid gegeven aan deze actie? Waarom zijn er geen vermeldingen op de parkeerautomaten aangebracht?

Waarom werd betalend parkeren op die dagen gewoonweg niet onmogelijk gemaakt? Hoeveel mensen hebben op deze datums onterecht geld in de parkeerautomaten gestopt? Hoeveel geld is onterecht naar het OPC en vervolgens naar de stad Ninove gevloeid?

De Schepen van “Communicatie”, de heer Wouter “Tegen de Winkel” is uiteraard verantwoordelijk voor deze non- communicatie naar de burger toe.

Hiermee is nogmaals duidelijk geworden dat de opbrengsten uit de automaten prioritair zijn.  Als het maar opbrengt, toch?

Forza Ninove kan dit niet aanvaarden en eist dat iedereen die op die datums toch betaald zou hebben dit kunnen recupereren via het OPC.  Zeker de mensen die via het systeem van SMS -parkeren hebben betaald, zijn makkelijk op te sporen.

Dany Goessens.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...