Gebrek aan kennis van de Nederlandse taal in Ninoofse scholen stijgt dramatisch

Men kan het niet meer ontkennen, de vervreemding viert hoogtij in Ninove. Deze cijfers illustreren duidelijk hoe het er in Ninove aan toe gaat. Wie nu nog ontkent dat de vervreemding aan de gang is, is overduidelijk blind of doof! Nog niet overtuigd? Ga gerust eens kijken aan het station, of aan de Ninia. Soms zegt een beeld meer dan 1000 woorden, zo ook in dit geval.

Ilse Malfroot, gemeenteraadslid voor Forza Ninove en Vlaams Volksvertegenwoordiger analyseerde de cijfers van de leerlingenkenmerken in de Ninoofse basisscholen. Deze cijfers tonen het percentage kinderen aan in de opgesomde scholen, waarvan de thuistaal niet de onderwijstaal is, in dit geval dus het Nederlands.

http://www.agodi.be/cijfermateriaal-leerlingenkenmerken ‘indicator thuistaal’  
SCHOOL2011-20122017-20182019-2020
Stedelijke Basisschool-Parklaan-Seringen18.42%51,53%54,18%
GO! basisschool De Kameleon Ninove29,37%38,38%45,33%
GO! basisschool De Wonderwijzer Meerbeke27.65%37,61%44,62%
Vrije Basisschool Heilig Harten13,58%32,26%40,45%
Vrije Basisschool Sint-Aloysiuscollege12,41%17,55%20%
Vrije Basisschool Okegem9,70%15,34%17,14%
Stedelijke Basisschool – Nederhasselt-Voorde8,36%13,47%16,53%
Stedelijke Basisschool-Denderwindeke7,02%9,28%11,97%
Stedelijke Basisschool – De Oogappel Appelterre6.32%7,98%18,31%
Vrije Basisschool – Meerbeke5,75%6,10%8,33%
Vrije Basisschool Aspelare7,51%5,83%7,44%

Zoals u kan opmaken uit het overzicht stijgt het percentage gezinnen, waar thuis het Nederlands niet de onderwijstaal is, dramatisch. Scholen, die vroeger wat achterop hinkten (SB Appelterre en VB Okegem) vervoegen nu goed de groep waar het aantal anderstaligen zich bevindt. Dit wil zeggen dat de vervreemding ook aan de gang is in de dorpen en zich niet meer beperkt tot Ninove Centrum. Vooral de scholen: de Parklaan, het Heilig Harten en de BS te Appelterre kennen een serieuze groei qua anderstaligheid. Het aantal kinderen dat er thuis geen Nederlands spreekt is sinds 2011 vermenigvuldigd met 3.

Echt dramatisch is het in de stedelijke basisschool Parklaan-Seringen, waar 54% van de kinderen thuis geen Nederlands spreekt. Met andere woorden vormt het aantal autochtone Ninovieters in die scholen een minderheid. Een trieste vaststelling.

Hoe kunnen leerkrachten de onderwijsdoelstellingen bereiken als de helft van de klas de Nederlandse taal niet of onvoldoende machtig is?

Als kennis van het Nederlands niet aanwezig is als basis, is het niet verwonderlijk dat die kinderen van af het begin een leerachterstand oplopen. Ook voor de autochtone kinderen, is deze evolutie nadelig, want alle extra aandacht die je spendeert aan het aanleren van de taal aan Nederlands onkundige leerlingen, kan je niet spenderen aan autochtone kinderen die extra zorg en aandacht nodig hebben.

Minister Weyts kondigde al aan dat hij over twee jaar taalscreenings zou invoeren voor alle 6-jarigen in het Vlaamse kleuteronderwijs. Deze screenings hebben echter geen bindend karakter en zoudenenkel dienen ter monitoring en eventuele remediëring.

Van onze Ninoofse jeugd wordt ondertussen verwacht dat ze zich aanpassen aan deze multicul, aan deze diversiteit. Scholen voorzien halalvoeding, of schrappen varkensvlees van het menu. Hoofddoeken zijn toegestaan, moskeebezoeken worden opgedrongen. Meer en meer moeten we toegeven aan deze leefgewoonten, die ook zijn gevolgen heeft voor het taalgebruik op de speelplaats, in de klas, aan de schoolpoort tussen de ouders onderling, tussen de ouders en de leerkrachten. Zelfs op school, wordt de onderlinge communicatie in de thuistaal, toegestaan. Voor veel van deze leerlingen is de school vaak de enige plaats waar ze het Nederlands kunnen oefenen.

Door de deur open te zetten voor het gebruik van andere talen dan het Nederlands op de speelplaats en zelfs in de klas, dreigt men de taalverwerving van anderstalige leerlingen hopeloos te vertragen. Ook in de communicatie wordt hier door de leerkrachten dikwijls tegen gezondigd. In theorie wordt er telkens Nederlands gesproken, in praktijk is dit helaas niet altijd het geval. Hoewel de sleutel tot integratie nog steeds de taal is, ook voor de ouders.

Deze cijfers tonen aan dat het de verkeerde kant opgaat met Ninove, waar de Ninovieter stilaan vreemdeling wordt in eigen stad!

Ilse Malfroot

Vlaams Volksvertegenwoordiger

Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...