Forza op de bres voor inwoners Minnenhofstraat (Denderwindeke)

Gemeenteraadslid Van Schepdael blijft Denderwindekenaren steunen in de strijd tegen het manklopend Ninoofs non-parkeerbeleid en bijt zich vast in het dossier “Minnenhofstraat” waar sinds jaar en dag sprake is van “immobiliteit”.

Het parkeerbeleid in onze stad is reeds lange tijd een knoeiboel van jewelste, maar wat in de Minnenhofstraat aan de gang is (maar vooral wat niet aan de gang is) spant toch wel de kroon.

In de deelgemeente Denderwindeke zitten de mensen van de Minnenhofstraat reeds 2jaar te wachten op een verharding van de voorziene parkeerplaatsen.

We zetten alles een keertje in perspectief:

20 juni 2019:
Raadslid Van Schepdael heeft bij zijn 1ste tussenkomst de vraag gesteld of het niet mogelijk was om de berm te asfalteren. Schepen Casteur beloofde dat zijn diensten dit zo snel mogelijk zouden fixen..

6 november 2019:
Bij zijn 2de interpellatie moet schepen Casteur zijn eerder gemaakte beloften intrekken.
Reden: Er is sprake van  een RUP (Ruimtelijk UitvoeringsPlan) voor dit gebied, waarbij het uitgesloten is dat enige verharding wordt gerealiseerd. Als pleister op de open parkeerwonde stelde de Schepen voor een “projectvergadering” te plannen om het algemeen belang te dienen. Hierdoor zou het mogelijk worden om van het voornoemde RUP af te wijken.


20 februari 2021:
Door opvolging van het “parkeerdossier Minnenhofstraat” wordt opnieuw geïnterpelleerd en werd de vraag gesteld waarom die “projectvergadering” nog niet had plaatsgevonden. Uit het antwoord van de Burgemeester moet blijken dat het inderdaad zo is, maar ze voegt eraan toe dat nu een plan is opgemaakt. Dàt plan zou (we spreken al in de voorwaardelijke wijs!) vòòrkomen op het CBS (College Burgemeester en Schepenen) op … 24 februari 2020. (Dat is zeer toevallig 4 dagen later. “Het moet er maar om doen nietwaar”)
Achteraf blijkt uit de notulen van het schepencollege dat dit punt… verdaagd werd. Sans rancune en zonder blikken of blozen.


13 december 2021:
Tijdens de laatste GR van 2021 (maandag 13 december 2021) beloven zowel schepen Marc Torrekens als Burgemeester DJ Tania dat de halfverharding er zal komen zodat aan de mistoestanden zoals de lezer zal merken op de foto’s in dit verslag. De halfverharding  zal gerealiseerd worden buiten het RUP om van het “grotere” project te Denderwindeke.

Besluit: De meeste lezers zullen het zich nog herinneren. België was na de jongste Federale verkiezingen wereldkampioen in de discipline “Duurtijd formatiegesprekken”. De formatiegesprekken (2019-2020) duurden bijna 500 dagen. Wikipedia heeft er ettelijke bladzijden voor nodig om duiding te geven bij dit trieste wereldrecord.

Welnu beste lezer: In Ninove doen ze nóg straffer. Mocht er deze keer wél woord gehouden worden in deze toch wel Vaudeville-waardige soapserie dan kan de meerderheid uitpakken met toch één wereldrecord. En dat om een jarenlang aangekaart parkeerprobleem in één enkele straat op te lossen. De teller staat nu al op 543 dagen! Absoluut ongeslagen wereldtop. Il faut le faire…
We houden ons hart vast en gedragen ons zoals de blinde die zei: ”Eerst zien en dan geloven”

Gemeenteraadslid Van Schepdael heeft zich gedurende meer dan 2 jaar vastgebeten in deze materie en hoopt nu dat er voor de bewoners en sporters in de Minnenhofstraat (snel) verandering komt. Uiteraard  zal Raadslid Van Schepdael dit met Argusogen volgen.

Dirk Van Herreweghe
Hoofdredacteur

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...