Brandweer Ninove

Forza Ninove zorgt voor sociale voordelen voor 280 vrijwillige brandweerlui.

In december 2020 keurde de gemeenteraad van Ninove de aansluiting goed bij de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale besturen in Vlaanderen (GSD-V). Deze organisatie zorgt ervoor dat onder andere het stadspersoneel kan genieten van een uitgebreide reeks sociale voordelen. Dezelfde voordelen gelden ook voor het beroepspersoneel van de Hulpverleningszone Zuid-Oost, zeg maar onze pompiers en ambulanciers.

Een belangrijke groep mensen bleef echter uitgesloten van deze voordelen, namelijk de vrijwilligers van de Hulpverleningszone Zuid-Oost. Zij vielen volledig uit de boot en konden niet genieten van deze uitgebreide voordelen. Nochtans leveren deze vrijwilligers dezelfde diensten als beroepsbrandweerlui en geven ze een groot deel van hun vrije tijd op om onze Ninovieters bij te staan, soms zelfs met gevaar voor hun eigen leven. Forza Ninove vindt dat ook deze mensen recht hebben op de sociale voordelen.

Deze voordelen die aangeboden worden zijn zeer uitgebreid en gaan van premies bij belangrijke gebeurtenissen in het leven zoals geboorte, huwelijk of samenwoning, pensioen en overlijden, tot het terugbetalen van een deel van gemaakte medische kosten. Ook komen ze tussen bij de kosten voor vakanties van kinderen, geven ze extra hulp bij mensen met psychologische of sociale problemen, en kan er zelfs ook in bepaalde gevallen financiële hulp geboden worden. Tot slot biedt deze sociale kas ook nog een pluskaart aan die je een reductie geeft bij verschillende handelszaken.

Het gaat dus om een uitgebreid pakket van sociale voordelen waarvan het stadspersoneel en alle hulpverleners voortaan genieten. Deze voordelen hebben natuurlijk een kostprijs.

Voorstel Forza Ninove wordt door Hulpverleningszone Zuid-Oost goegekeurd!

De stad Ninove en de Hulpverleningszone Zuid-Oost hebben beslist om dit voorstel goed te keuren en zullen deze kosten voortaan volledig voor hun rekening nemen.

Forza Ninove-gemeenteraadslid Dany Goessens

Dankzij het voorstel van Forza Ninove – gemeenteraadslid Dany Goessens bekomen de 280 vrijwilligers van de Hulpverleningszone Zuid-Oost voortaan ook deze uitgebreide sociale voordelen.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...