Forza Ninove ziet oplossing voor werkhallen carnavalgroepen

Eigenaar loods Mallaard bereid te verhuren aan de stad

Carnaval Ninove is het grootste culturele evenement van de stad waar ieder jaar duizenden Ninovieters (on)rechtstreeks bij betrokken zijn.

Het grote probleem is dat vele groepen niet beschikken over de nodige ruimte om hun praalwagens op een comfortabele manier te bouwen. Verschillende groepen zijn omwille van plaatsgebrek al moeten overschakelen van “groep met wagen” naar “groep zonder wagen”. Andere groepen zijn gewoonweg noodgedwongen moeten stoppen met hun activiteiten.

Forza Ninove is al jaren vragende partij om op de Fabeltasite een grote evenementenhal te creëren, waar ook plaats is voor deze carnavalsactiviteiten.

In afwachting hiervan heeft Forza Ninove weet van een aantal grote loodsen die binnenkort vrijkomen. Forza Ninove nam reeds contact op met de eigenaar van een loods van ongeveer 1.400 m², ter hoogte van de Mallaard, die bereid zou zijn om deze aan de stad/groepen te verhuren, zodat een oplossing kan geboden worden voor een groot aantal groepen, die nu om praktische redenen niet voluit kunnen gaan. En zo zijn er nog een aantal loodsen die binnenkort vrijkomen en mee een deel van de oplossing kunnen zijn.

Forza Ninove zal op de komende gemeenteraad voorstellen om een werkgroep op te richten waar alle politieke partijen deel van uitmaken. Deze werkgroep kan dan het kader creëren waarbinnen de plannen verder worden uitgewerkt; ze kan de onderhandelingen aanknopen met potentiële verhuurders en de financiering van het project verder uitwerken.

Wat die financiering betreft zijn we er immers van overtuigd dat de groepen zelf bereid zijn om een stuk van de huur te betalen. Ook de stad zou een deel voor haar rekening kunnen nemen. Daarnaast zouden er een aantal sponsoren kunnen worden aangetrokken of activiteiten worden georganiseerd waarvan de opbrengst ten goede komt aan deze werkhallen.

Forza Ninove is er zich van bewust dat er heel wat werk op de plank ligt om alles concreet uit te werken en roept de stad dan ook op om, over alle partijgrenzen heen, de handen aan de ploeg te slaan en werk te maken van een structurele oplossing voor een groot aantal groepen.

Het zou zonde zijn om de opportuniteiten die zich op korte termijn aandienen, te laten liggen.

Guy D’haeseleer
Fractieleider Forza Ninove

Pascal Schietecat
wnd. Voorzitter
Stedelijke Feestcommissie

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...