Forza Ninove wil uitbreiding mantelzorgpremie zodat senioren langer thuis kunnen vertoeven

Liever langer thuis, dan naar een verzorgingstehuis, dankzij de uitbreiding van de mantelzorgpremie

Forza Ninove zal, bij monde van Vlaams Volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid Ilse Malfroot, tijdens de volgende gemeenteraad het voorstel lanceren om het reglement van de mantelzorgpremie te herwerken en uit te breiden.

Het is duidelijk dat extra zorg voor onze senioren veel geld kost. Om die reden kent de stad Ninove een mantelzorgpremie toe aan mantelzorgers van inwonende zorgbehoevende ouderen.

Mantelzorg is de extra en niet-professionele zorg, die aan een zwaar zorgbehoevende persoon wordt gegeven door iemand uit zijn of haar directe omgeving. Die persoon wordt de mantelzorger genoemd. De mantelzorgpremie is bedoeld voor de mantelzorger. Doorgaans is dit een familielid, maar het kan ook een vriend of kennis zijn met wie de zorgbehoevende persoon een persoonlijke band heeft.

De premie is een erkenning voor de inzet van de verzorgende voor de geleverde prestaties. De mantelzorger maakt het immers mogelijk dat de zorgbehoevende, jong of oud, zo lang mogelijk thuis in zijn vertrouwde omgeving kan blijven vertoeven.

Helaas vallen door het huidige reglement heel wat mantelzorgers van zorgbehoevenden uit de boot, ofwel omdat de graad van zorgbehoevendheid niet zwaar genoeg  is volgens de voorwaarden (minimum 12 punten op het attest afgeleverd door de FOD Sociale Zekerheid), ofwel omdat de zorgbehoevende een te hoog pensioen geniet.

Volgens het huidige reglement hebben zorgbehoevende of gehandicapte minderjarigen eveneens geen recht op de premie, hoewel het net deze kinderen zijn die de dagelijkse zorg van een mantelzorger nodig hebben, omdat ze dikwijls niet in staat zijn om voor zichzelf te zorgen.

Voor Forza Ninove hebben de mantelzorgers van alle inwonende zorgbehoevenden, recht op een mantelzorgpremie. De nadruk ligt immers op het verlenen van zorg door een vertrouwd persoon, met als doel de zorgbehoevende zo lang mogelijk thuis, in zijn vertrouwde omgeving te laten wonen. Liever langer thuis, dan naar een verzorgingstehuis, is het motto van velen. Thuis in de vertrouwde omgeving wordt de zelfredzaamheid van de persoon verder gestimuleerd, en blijft de oudere langer emotioneel gelukkig!

Daarom zal Ilse Malfroot voorstellen om de huidige, zeer asociale voorwaarden te herzien en te versoepelen.

De mantelzorgpremie zou moeten worden toegekend aan de mantelzorger van de inwonende zorgbehoevende die in aanmerking komt voor de Vlaamse Zorgverzekering (130 euro zorgbudget voor zorgbehoevenden).

De mantelzorgpremie moet worden toegekend, zonder inkomensvoorwaarde. Dit betekent dat elke mantelzorger die een zorgbehoevende in huis heeft, recht heeft op de premie, los van het inkomen van die zorgbehoevende.

Bovendien dient de premie ook te worden toegekend aan ouders of verzorgers van zwaar zorgbehoevende kinderen, jonger dan 21.

Ilse Malfroot, Vlaams Volksvertegenwoordiger, Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...