Forza Ninove wil subsidies voor dierenasielen optrekken naar 1€ / inwoner.

Het maatschappelijk nut van dierenasielen en andere opvanginitiatieven voor dieren kan nauwelijks overschat worden.  Niet zelden moeten deze organisaties het echter doen met veel te weinig middelen. Het organiseren van allerhande activiteiten is dan noodzakelijk om de werking te kunnen financieren. Gelukkig kunnen deze organisaties beroep doen op talrijke vrijwilligers die zich dag in dag uit inzetten voor het welzijn van de dieren.

De stad stelde op de gemeenteraad voor om de subsidie voor het dierenasiel uit Denderwindeke te verhogen van 0.30 tot 0.50 per inwoner.  Forza Ninove hield bij monde van Guy D’haeseleer een pleidooi om de subsidiepot op te trekken tot 1€ per inwoner en ook het werk van de andere opvanginitiatieven (zoals bijvoorbeeld de Ark van Pollare, enz..) te waarderen door hen een hogere subsidie toe te kennen.

Jaarlijks worden er immers terecht vele tienduizenden euro’s subsidies verdeeld onder allerhande verenigingen.  Voor Forza Ninove dient er echter een inhaalbeweging te komen voor alle verenigingen die met dierenwelzijn bezig zijn. Ze zijn tot op vandaag stiefmoederlijk behandeld, niettegenstaande zij een zeer belangrijke maatschappelijk taak vervullen. We denken dat elke partij het daarover eens is.

Een hogere subsidiëring zou de diverse organisaties toelaten om meer energie te steken in de eigenlijke zorg en opvang van de dieren, in plaats van in het organiseren van de noodzakelijke activiteiten die geld moeten opbrengen om te kunnen functioneren.

Het stadsbestuur beloofde om naar aanleiding van de begroting van volgend jaar een extra inspanning te doen.  Forza Ninove zal dit verder opvolgen.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...