Forza Ninove wil respect voor taal-cultuur-tradities: Mag het nog a.u.b.?

Respect voor eigen tradities en cultuur: Mag het nog a.u.b.?

Met de regelmaat van een Zwitserse klok komen Vlaamse tradities in het oog van politiek-correcte stormen. Een eerste aanval werd in 2016 op gang getrokken, enkele maanden voor hét kinderfeest bij uitstek: Sinterklaas. Vooral zijn “zwarte” Pieten kregen het predicaat “racistisch” toebedeeld. En meteen waren er horden militanten die schande riepen tegen dit zogenaamd racistisch gekleurd kinderfeest. Verder worden in steeds meer scholen Halal-schoolmaaltijden aangeboden aan de leerlingen. Dus maaltijden waarvan het vlees afkomstig is van onverdoofd geslachte dieren die men laat doodbloeden. Dierenrechten zei u? Nooit van gehoord! We mochten ook getuige zijn van het feit dat sommige scholen het schooljaar met een dagje uitstelden omwille van het “alom” gevierde “Suikerfeest”. We integreren ons kapot mijnheer!

Wat ik me in deze weleens durf af te vragen: zijn we in Vlaanderen/ Ninove nu helemaal aan het flippen geslagen? Want naast de heisa rond Sinterklaas, het Halal-vlees in scholen, is er ook nog de Moederkesdag-affaire, de Suikerfeest-verlofdag, de kerststallen-heisa, ….

Wat mogen we nog allemaal verwachten? Maar dat is wellicht voor een deel van de bevolking een “ver-van-mijn-bed-show” zeker? Helaas niet! Ook in ons eigenste Ninove zijn de voorbeelden legio voor wat betreft de realisatie van de non-integratie-politiek!

Enkele voorbeelden van vorig jaar (2017):

– in maart 2017 werden in het St-Aloysiuscollege (IKORN) “Halal-hotdogs” aangeboden tijdens het carnavalsfeest (!) op de school. Neen: geen carnavalsgrapje;

– Middenschool Ninove bracht in het kader van de lessen levensbeschouwing een verplicht bezoek aan de moskee in St-Jans-Molenbeek. (Waarvan ken ik die naam nog?) Inclusief een Arabisch gebedsmoment geleid door de plaatselijke Imam (er bestaan geluidsopnamen van);

– Basisschool “De Kameleon” verving het Paasfeest door een “Lentefeest” en stuurde de paashaas terug naar zijn voorvaderen: de Kelten! (die ook wel een zacht gekookt eitje lustten);

– Basisschool “De Wonderwijzer” te Meerbeke: “Om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de behoeften van onze kinderen”, konden de ouders, naar aanleiding van de schoolreis, onder de rubriek “diëten en allergieën“, aankruisen of men al dan niet Halal-voedsel wou. Men vertelde er nog bij dat de school “de regels van de bereiding zal respecteren en een attest van het slachthuis zal voorleggen“;

 

– H.H. Harten (IKORN) 20/4/2017 Bezoek aan (letterlijk zo vermeld) “Turkije aan de Leie” (Gent) inclusief kennismaking met de Turkse cultuur. Na de verkiezingen van dictator Erdogan zal dit wel een stichtend “school”-voorbeeld van democratie geweest zijn;

– H.H. Harten (IKORN) juni 2017. De directie stuurt een brief aan de ouders om het schooljaar feestelijk af te sluiten en voegt onderaan een samenvatting in het Frans toe, alle taalwetgeving ten spijt. Waarom zou je als nieuwkomer in Ninove Nederlands leren als je immers op je wenken wordt bediend?

Wij zijn ons blijkbaar volop aan het “integreren” in culturen die ons van oudsher NIET per definitie “eigen” zijn. Mogen we met Kerst nog kalkoen in de oven schuiven? Mogen we vader en moeder bij gelegenheid nog proficiat wensen? Blijven straks nog enkel de 3 wijzen uit het “Verre Oosten” de stille getuigen van het kerstverhaal, en mogen wij onze kinderen bij hun “Plechtige Communie” nog “rosbief en varkensgebraad met kroketten, groetenkrans en zwezerik” voorschotelen? Moet heel onze cultuur ten onder gaan aan dit soort van politieke correctheden? Als het van mij afhangt kunnen al die politiek correcte aanhangers “de (stoof)pot in”. Inclusief het huidige stadsbestuur die deze onverkwikkelijke praktijken in eigen stad zelfs in de hand werkt!

Tijd voor ander en beter bestuur. Forza Ninove tekent hiervoor! “Respect voor onze tradities” daar gaat het om. Hoog tijd om dat te beseffen én ernaar te handelen!

Dirk Van Herreweghe

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...