Forza Ninove wil onderzoek naar eigendomsfraude buitenlanders in sociale woning.

Vreemdelingen plegen massaal eigendomsfraude

Uit het rapport ‘Belgische Marokkanen: een stap verder’, dat gebaseerd is op onderzoek van de universiteit van Rabat en dat uitgegeven werd door de Koning Boudewijnstichting, blijkt dat maar liefst 60 procent van de Marokkanen die in België wonen, een eigendom in Marokko zou bezitten, veel meer dan er een eigendom in België hebben. In een eerder rapport van de Koning Boudewijnstichting stond: “We willen er ook op wijzen dat 66% van de personen die onroerend goed bezitten in Marokko, huurder zijn in België. Het overige percentage is eigenaar.” (Belgische
Marokkanen. Een dubbele identiteit in ontwikkeling, p. 66). Hoeveel van die Marokkaanse huurders een Vlaamse sociale woning huren, wordt niet vermeld in het rapport, maar allicht gaat het om een substantieel aantal. Verder onderzoek daarnaar werd achteraf – allicht om politiek correcte redenen – niet verricht.

Geen sociale woningen meer voor onderdanen van landen die weigeren kadastrale gegevens uit te wisselen

We stellen vast dat landen als Turkije, Marokko, Tunesië, enz.. weigeren om kadastrale gegevens uit te wisselen met ons land zodat onze administraties onmiddellijk zouden kunnen zien wie er bewust informatie achterhoudt in verband met zijn eigendommen in het buitenland. Voor Forza Ninove zou het zo moeten zijn dat onderdanen van landen die geen informatie willen delen over het bezit van onroerend goed, zich niet langer kunnen inschrijven op de wachtlijst voor een sociale woning en dan ook geen sociale woning meer toegewezen kunnen krijgen. Zo wordt er een einde gemaakt aan de discriminatie tussen Vlamingen, die in eigen land terecht rigoureus gecontroleerd worden op onroerend eigendomsbezit, en allochtonen, die in hun herkomstland door gebrek aan controle straffeloos een onroerende eigendom kunnen hebben. Bovendien wil Forza Ninove dat er sowieso voorrang gegeven wordt aan Ninovieters die reeds geruime tijd in de stad wonen en dus een jarenlange lokale binding hebben. Op die manier kan men de instroom van vreemdelingen in onze sociale woningen een halt toe roepen.

Forza Ninove wil onderzoeksbureaus inschakelen om eigendomsfraude op te sporen

In afwachting hiervan wil Guy D’haeseleer dat Ninove Welzijn een beroep doet op 1 van de 5 onderzoeksbureaus die door de Vlaamse Regering zijn aangesteld om deze fraude op te sporen en te beteugelen. Wie betrapt wordt op eigendomsfraude dient onmiddellijk zijn sociale woning te verlaten en verliest het recht om zich nog in te schrijven op een wachtlijst. Bovendien moeten de sociale kortingen die deze fraudeurs al die jaren hebben genoten terugbetaald worden aan de sociale huisvestingsmaatschappij.

Forza Ninove zal bij monde van Volksvertegenwoordiger en Senator Guy D’haeseleer dit voorstel ter stemming voorleggen op de volgende gemeenteraad.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...