Forza Ninove wil meer waardering en steun voor mantelzorger!

Ook ouderen en zorgbehoevenden verdienen aandacht en meer financiële middelen!

Ben je inwoner van Ninove, en draag je zorg voor een zorgbehoevend persoon, dan kan je in aanmerking komen voor het verkrijgen van een gemeentelijke mantelzorgpremie….Dit leest u in het reglement van de stad Ninove.

Helaas, zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor dergelijke tegemoetkoming zodanig streng en is de graad van zorgbehoevendheid zodanig zwaar dat er steeds minder mantelzorgers zijn die recht hebben op deze tegemoetkoming.

 

In 2013 hadden nog 97 mensen recht op een premie, eind 2017 nog 79. Niet alleen het aantal rechthebbenden daalde, ook de uitbetaalde premie daalde drastisch. Waar in 2013 nog 102.100 euro werd uitgegeven aan mantelzorgers, was dit in 2017 slechts 29.685 euro wat een daling is van maar liefst 70%. In bijgevoegde tabel ziet u de evolutie die ronduit zorgwekkend is!

Hoog tijd voor Forza Ninove dus! Iedereen weet ondertussen dat zorg dragen voor anderen tijd en geld kost. Deze inspanningen van mantelzorgers, die het zorgbehoevende personen mogelijk maken om langer in hun vertrouwde omgeving te verblijven, verdienen dan ook de nodige aandacht en verdere ondersteuning.

Forza Ninove wil dan ook werk maken van een verhoging van de premie, en wil meer mensen laten genieten van de premie! Wie belangeloos, onbezoldigd en op regelmatige basis hulp biedt aan zelfstandig, thuiswonende ouderen of zwaar zorgbehoevende kinderen of volwassenen, moet volgens Forza Ninove recht hebben op een gemeentelijke mantelzorgpremie!

Met andere woorden, indien je als zorgbehoevende in aanmerking komt voor de Vlaamse Zorgverzekering, zou je ook in aanmerking moeten komen voor een vaste maandelijkse gemeentelijke premie van de stad Ninove.

Momenteel heb je enkel recht op de gemeentelijke premie wanneer je over een attest beschikt van de FOD sociale zekerheid dat aantoont dat je minimum 12 punten scoort op de schaal van zorgbehoevendheid én wordt dit gekoppeld aan inkomensvoorwaarden. Voor Ninove komen zodoende zeer weinig zorgbehoevenden in aanmerking.

Forza Ninove wil de gemeentelijke mantelzorgpremie uitbreiden en de voorwaarden tot tegemoetkoming minder zwaar maken zodat meer zorgbehoevenden kunnen aanspraak maken op de premie!

Stop het huidige wanbeleid en steun Forza Ninove.

Ilse Malfroot, gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...