Functionaliteiten van de lokale politie Fonctionnalités de la police locale

Forza Ninove wil extra veiligheidsmaatregelen laten goedkeuren op de gemeenteraad

Forza Ninove wil extra veiligheidsmaatregelen laten goedkeuren op de gemeenteraad

De opeenvolgende gewapende overvallen, de stijgende criminaliteit in onze stad, het steeds groter wordend fenomeen van steaming, enz… hebben van Ninove een onveilige stad gemaakt. Dit is mede het gevolg van het feit dat het stadsbestuur jarenlang getalmd heeft om de realiteit onder ogen te zien en geweigerd heeft om te investeren in de lokale Politie.

Forza Ninove is dan ook ontstemd over de plannen van het huidige stadsbestuur. Er worden amper 4 agenten extra aangeworven en het oorspronkelijk camera-plan wordt maar voor de helft uitgevoerd wat de camera’s voor de binnenstad betreft. Dit is werkelijk ongehoord.  Daar waar de meeste steden en gemeenten (waar reeds ruime tijd camera’s aanwezig zijn) extra camera’s voorzien, slaagt dit stadsbestuur er in om het aantal camera’s voor de binnenstad te herleiden van 23 naar 12.  Alsof de toestand er zou op verbeterd zijn. Hebben we hier 9 jaar moeten op wachten?

Dit is niets meer of minder dan een kaakslag voor de Ninovieter voor wie veiligheid een steeds groter wordende bekommernis is. Hij stelt dagelijks vast dat zijn veiligheid onvoldoende kan worden gegarandeerd.

De gewijzigde maatschappelijke realiteit bewijst telkens weer dat de middelen die de stad ter beschikking stelt van de Politie onvoldoende zijn om alle taken nog naar behoren uit te voeren.

Forza Ninove zal dan ook volgende voorstellen ter stemming aan de gemeenteraad voorleggen.

  • Uitbreiding van het Politiekorps met 25%, dat betekent 20 extra agenten ; zodat op elke moment van de dag 2 ploegen operationeel op het terrein zijn.
  • Opheffen van de rigide opdeling van de diensten binnen de Politie; elke agent moet flexibel kunnen ingezet worden al naargelang de noodwendigheid (bv. verkeer, radicalisme, opsporen van illegalen, manifestaties. De tussenschotten moeten dus verdwijnen.
  • Er moet meer ingezet worden op interventie en recherche.
  • De her-invoering van de 24-urenpermanentie op het commissariaat;
  • Het uitvoeren van het oorspronkelijk camera-plan (23 i.p.v 12 camera’s in de binnenstad).

Guy D’haeseleer

Fractieleider Forza Ninove

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...