Forza Ninove wil de dienstverlening optimaliseren en vraagt de invoering van het “only once-principe”

Forza Ninove wil de dienstverlening van de stad t.a.v. de Ninovieters optimaliseren en vraagt de invoering van het “only once-principe”

Eén van de grote ergernissen bij burgers en zelfstandigen is het feit dat men bij het (her-) aanvragen van subsidies, vergunningen, attesten, enz…  dikwijls steeds dezelfde documenten moet bezorgen aan de stadsadministratie, niettegenstaande die dikwijls vroeger al eens werden bezorgd of door de Ninoofse stadadministratie zélf kunnen worden opgevraagd bij ander interne stadsdiensten of overheidsinstellingen. Het “only-once-principe” stelt dat informatie, attesten of andere documenten slechts éénmaal door de burgers ter beschikking van de stad zou moeten gesteld worden.

De Vlaamse Overheid implementeert dit principe reeds, al zijn er nog bijsturingen nodig. Dit is immers een constant proces dat voortdurende opvolging vereist. 

De Ninoofse administratie is minder complex en leent zich gemakkelijker tot implementatie van het “only-once-principe”. We hebben als administratie immers de plicht om het niveau van klantvriendelijkheid en dienstverlening op te trekken. Dit vereist wel een bijzondere en andere benadering van dienstverlening naar de bevolking toe.

Forza Ninove zal dan ook op de gemeenteraad van 21/11 e.k. voorstellen om een werkgroep op te richten die de invoering van het “only-once principe” binnen de Ninoofse administratie moet voorbereiden en implementeren. Het principe zou dan in de loop van 2020 kunnen uitgerold worden. Het zal ertoe leiden dat de administratieve rompslomp tot een minimum wordt beperkt en de procedures voor het bekomen van o.a. vergunningen, attesten, documenten sterk worden vereenvoudigd.

Guy D’haeseleer

Gemeenteraadslid

Fractieleider Forza Ninove

0495/48.36.97

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...