FN wil extra gemeenteraad i.v.m. het detentiehuis. Houding Tania De Jonge onaanvaardbaar!

Tania De Jonge wil het democratisch debat over het detentiecentrum in de kiem smoren

Forza Ninove is niet te spreken over de sluikse manier waarop Tania De Jonge het debat over de komst van een detentecentrum in het oude Rijkswachtgebouw in de kiem wil smoren. Forza Ninove – fractieleider Guy D’haeseleer interpelleerde in september 2021 al eens over de komst van het detentiecentrum naar Ninove en meldde duidelijk dat onze stad hier niet zit op te wachten. Tania De Jonge meldde toen al dat ze grote voorstander was maar dat er nog niks beslist was en er eerst nog een haalbaarheidsstudie zou gebeuren. De gemeenteraad zou dan de kans krijgen om het debat ten gronde te voeren.

Tania De Jonge en de truken van de foor

Om te vermijden dat Forza Ninove dit dossier op de gemeenteraad zou brengen, communiceerde Tania De Jonge de beslissing van de komst van het detentiehuis nadat de deadline voor het indienen van interpellaties voor de gemeenteraad was verstreken. En aangezien op 20 juni de laatste gemeenteraad voor het verlof doorging, zou de problematiek onmiddellijk uit de politieke actualiteit gehaald worden en uitgesteld tot september.

Niet met ons!

Dat de burgemeester weigert om in dergelijk belangrijk dossier een open debat te voeren, is onaanvaardbaar. Het is het fnuiken van de essentie van wat democratie inhoudt. Het is een “burgemeester” onwaardig.

Tania De Jonge wil scoren bij haar VLD-ministers op kap van de Ninovieter!

Het is duidelijk dat Tania de Jonge (die nu via opvolging in het parlement is gesukkeld) op een goed blaadje wil staan bij haar VLD-oversten, meer bepaald bij Vincent van Quickenborne, Minister van Justitie. Het is duidelijk dat ze hiermee in de gunst van de VLD-bonzen wil vallen met het oog op de lijstvorming bij de volgende nationale verkiezingen. Dat ze daarvoor een detentiehuis wil slikken rechtover een school en in de buurt van een kinderopvang is onbegrijpelijk. De belangen van de Ninovieters zijn duidelijk ondergeschikt aan haar persoonlijke carrière.

Forza Ninove in het verzet!

Forza Ninove zal alle wettelijke en politieke middelen gebruiken om deze beslissing (die pas in 2025 in uitvoering zou gaan) terug te draaien.

Extra gemeenteraad en petitie

Forza Ninove is groot genoeg om op eigen initiatief een extra gemeenteraad samen te roepen. Hiervoor is een derde van het totaal aantal raadsleden nodig. Forza Ninove heeft uiteraard meer dan genoeg raadsleden om dit initiatief te nemen en heeft dan ook al een extra gemeenteraad samengeroepen op dinsdag 28 juni aanstaande.

Forza Ninove zal ook een online petitie starten tegen de komst van dit detentiehuis.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...